Hromadný filter

Pomocou Hromadného filtra môžete vykonať viacero úprav pomocou filtrov a efektov. Z okna Prieskumník môžete túto sekvenciu úprav spustiť hromadne na viacerých vybraných súboroch.

Túto funkciu vyvoláte z ponuky Upraviť | Hromadný filter [Ctrl+Q].

Vyvolané dialógové okno je v porovnaní so štandardným dialógovým oknom pre obrázkové filtre rozšírené o možnosť voľby ľubovoľného počtu ľubovoľne nastavených filtrov – funkcií na prácu s obrazom a operácií so súbormi (súborové operácie sa vykonávajú len pri vyvolaní funkcie z okna Prieskumník).

Jedným krokom je tak možné obrázky napríklad zmenšiť, doostriť, zjasniť, ohraničiť bielym okrajom s čiernymi rámikmi a do okrajov vložiť copyright, a na záver celej operácie uložiť súbory s novým názvom. Pri tvorbe tohto názvu sa dá použiť rovnaké nastavenie ako pri funkcii Hromadné premenovanie.

V prvej časti dialógového okna sa vo forme „sekcií“ zobrazujú parametre jednotlivých filtrov, v titulnom pruhu každej sekcie je začiarkavacie políčko, ktorým je možné filter vyradiť zo spracovania, ikona nastavenia východiskových parametrov a ikona pre zobrazenie miestnej ponuky. Tu sú voľby na vloženie nového filtra, odobratie filtra a na zmenu jeho poradia. V pravej časti titulného pruhu je šípka, ktorou je možné celú sekciu zbaliť alebo rozbaliť. Úplne naľavo navrchu sú dve tlačidlá na pridanie a odobratie filtra.

Vpravo dole je možnosť uložiť si Globálne nastavenie pod zvoleným názvom. Hromadný filter s daným globálnym nastavením sa dá rýchlo vyvolať napr. pomocou ponuky Upraviť | Aplikovať hromadný filter.

Funkcie Konvertovať súbor a Premenovanie je možné z pochopiteľných dôvodov použiť len raz, len v tomto poradí a ako posledné z celej sekvencie. Pri použití hromadného filtra z Editora nemajú tieto funkcie zmysel a preto sa nevykonávajú. Ako výstupný priečinok je možné použiť ľubovoľný názov a ľubovoľnú cestu, aj relatívnu, napr. „..zaloha“ –  tento priečinok sa potom automaticky vytvorí v nadradenom priečinku.

Nastavenú konverziu je možné „odklikávať“ po jednej fotografii alebo spustiť na všetky vybrané fotografie, ktoré sa pre vašu dokonalú informáciu zobrazujú v zozname v ľavej časti konverzného dialógového okna.

Pre podrobnejšie informácie o jednotlivých záložkách si pozrite konkrétne funkcie.

Jak pracovat s Hromadným filtrem v ZPS X.

Využijte hromadné úpravy fotografií pro rychlejší zpracování snímků