3D obrázky

Modul Správca – funkcia Vytvoriť | 3D obrázky slúži na vytváranie tzv. stereoskopických obrázkov, ktoré sú pomocou špeciálnych pomôcok viditeľné ako priestorové. Na použitie tejto funkcie potrebujete dva špeciálne zdrojové obrázky, ktoré sú spojené do jednej priestorovej fotografie.

Vytvorenie zdrojových obrázkov je pomerne jednoduché a nie sú na to potrebné žiadne špeciálne pomôcky – stačí vyfotiť zvolený motív dvakrát z rôznych uhlov. Pri fotení druhej snímky posuňte fotoaparát nabok zhruba o 6 – 7 cm (zodpovedá vzdialenosti očí).

Po výbere oboch zdrojových obrázkov sa Zoner Photo Studio pokúsi Nájsť spoločné body. Pomocou nich sa zaistí presné zostavenie anaglyfu aj pri dvojici snímok, kde došlo pri fotení k natočeniu alebo vertikálnemu posunu fotoaparátu. Chybne nájdené body sa dajú zmazať ich označením a stlačením tlačidla Zmazať vybraný bod alebo klávesu [Del]. Všetky body sa dajú zmazať tlačidlom Zmazať všetky body. Nové body sa dajú pridať kliknutím myši priamo do obrázka. Maximálny počet bodov je 12.

Je dôležité správne určiť, ktorá z fotografií bola odfotená vľavo a ktorá vpravo. Prehodenie pravej a ľavej fotografie znemožňuje pri budúcej snímke vnímanie 3D efektu. Prehodenie zdrojových obrázkov sa dá urobiť v druhom kroku pomocou tlačidla Ľavý < — > Pravý.

V druhom kroku sprievodcu sa vytvára vlastný 3D obrázok, na výber sú tri rôzne typy zachovania priestorovej informácie. Najjednoduchší je tzv. Anaglyf, pri ktorom je priestorová informácia uložená do jednotlivých farebných kanálov, na prezeranie potom slúžia okuliare s farebnými filtrami. Ďalším typom je JPS/PNS, čo je obrázok, ktorý vznikol zosadením ľavej a pravej snímky tesne vedľa seba, výsledný obrázok dvojnásobnej šírky je potom uložený buď vo formáte JPEG (JPS) alebo PNG (PNS). Aplikácie, ktoré tento formát podporujú, rozoznajú podľa prípony formát súboru a rozložia ho na pôvodné snímky. Posledným typom je MPO, čo je v skutočnosti štandard pre ukladanie stereoskopických snímok a je podporovaný širokou škálou zariadení (fotoaparáty, 3D televízie, atď.).

Pri vytváraní anaglyfu je ďalej možné vybrať jeden zo štyroch typov anaglyfu. Čiernobiely sa vytvára tým spôsobom, že sa obe fotografie prevedú do čiernobieleho variantu a každá sa potom prevedie do cieľových farieb. Na vytvorenie farebného anaglyfu sú určené ďalšie tri metódy. Farebný anaglyf zachováva všetky farby. Ak sa v obrázku nachádzajú väčšie jasne červené plochy, môžu vo výsledku pôsobiť rušivo. Na obmedzenie tohto nepríjemného faktu slúži Polofarebný anaglyf, ktorý zoslabuje červenú zložku vopred nastaveným spôsobom. Ďalšie zoslabenie je možné pomocou voľby Optimalizovaný. Potom sa dá určiť Úroveň červeného kanála ručne pomocou posuvníka.

Pomocou tlačidiel so šípkami sa dajú nájdená pozícia a natočenie snímok skorigovať manuálne. Tlačidlom uprostred šípok sa zruší manuálny posun a rotácia snímok. Pri anaglyfe je možné nezostavené okraje automaticky orezať. Výsledok je možné skontrolovať v náhľade. Pretože ale v prípade PNS/JPS alebo MPO nie je možné priestorové zobrazenie bez špeciálneho softwaru resp. hardwaru, je pri týchto typoch možné vynútiť náhľad vo forme anaglyfu a pomocou okuliarov skontrolovať priestorový vnem.

V poslednom kroku je možné 3D obrázok uložiť, anaglyf sa dá aj otvoriť v editore pre ďalšie úpravy.

Podpora formátov MPO, JPS, PNS, BMS

Pri bežných obrazových formátoch je vždy potrebné zvoliť dva zdrojové obrázky, existujú ale aj špecializované formáty, pri ktorých sú v jedinom súbore uložené obidva obrázky. V tomto prípade stačí vybrať len tento jediný súbor a funkcia si jednotlivé obrázky načíta automaticky.

Niektorí ľudia s vadami zraku neuvidia 3D anaglyfy ako priestorový obraz.