Režim Náhľad

Toto okno je určené pre rýchle zobrazenie náhľadu obrázka vybraného (označeného) vo filmovom páse. Pre rýchle prehliadanie detailov zobrazeného obrázku možno použiť ovládanie mierky zobrazenia myšou. V predvolenom stave je obrázok zobrazený celý, po kliknutí a držanie ľavého tlačidla sa zobrazí obrázok v mierke 100% (1: 1). Ťahaním myši možno obrázok posúvať. Po pustení ľavého tlačidla myši sa opäť zobrazí celý obrázok.

Mierku možno tiež meniť pomocou tlačidla v paneli nástrojov nad oknom s náhľadom alebo pomocou klávesových skratiek. V paneli nástrojov sú nasledujúce ovládacie prvky:

 • Prehliadač (F3) – spustí Prehliadač
 • Rýchly náhľad – umožňuje voľbu medzi načítaním v plne kvalite a rýchlym náhľadom v nižšej kvalite. V prípade voľby Rýchly náhľad bude aktívna možnosť Pri meradle 1:1 nahrať plnú kvalitu. V prípade voľby Plná kvalita možno nastaviť, či chcete načítať Rýchly náhľad pre viac súborov.
 • Posuvník s mierkou pre plynulú zmenu mierky
 • Normálna veľkosť (1:1) [Num *] – nastaví mierku 100 %
 • Vsadit celý [Num 0] – zobrazí celý obrázok
 • Vsadit kratšiu stranu [Num .] – vsadí kratšiu stranu obrázku, obrázkom možno potom posúvať len v jednom smere, vhodné napr. pre prehliadanie panorám
 • Zamknúť mierku [Num /] – nastavená mierka zostane zachovaná aj po prechode na iný obrázok
 • Synchronizovať mierku – pokiaľ je v náhľade zobrazených viac súborov, bude sa mierka synchronizovať vo všetkých náhľadoch
 • Rozloženie viacerých náhľadov – umožňuje definovať spôsob zobrazenia náhľadu. Na výber sú režimy Automaticky | Vedľa seba | Nad sebou

Zobrazenie viacerých súborov

Ak je vo filmovom páse vybraných viac súborov, zobrazí sa v náhľade až 9 obrázkov. Po nabehnutí myšou na obrázok sa objavia ďalšie ovládacie prvky:

 • vľavo hore – pripnutie súboru
 • vpravo hore – odobratie súboru z výberu
 • vľavo dole – Hodnotenie, dočasné otočenie vľavo / vpravo, zmazanie obrázku
 • vpravo dole – farebné značky

V predvolenom stave sa mení mierka synchronizovane pri všetkých náhľadov, toto správanie možné vypnúť tlačidlom v paneli nástrojov. Pomocou stlačenej klávesy SHIFT a kolieska myši je možné, pri náhľade na viac fotografií, upraviť meradlo pre konkrétne z nich.

Pripnutie obrázku

Pripnutie obrázku je vhodné napríklad pri výbere najlepšej fotografie z nafotenej série. Pri pripnutie sa obrázok umiestni v náhľade vľavo a vyberie sa nasledujúci obrázok. Potom možno pomocou klávesnice prechádzať ďalšie obrázky a porovnávať ich s pripnutým.

Pri pripnutí iného obrázku sa tento umiestni vľavo miesto pôvodne pripnutého. Opätovným kliknutím na ikonu vľavo hore možno obrázok odopnúť.

Více Informací

Nevíte, jak vybrat tu nejlepší fotku? Pomůže vám Multiselekce