Režim Náhľad

Toto okno je určené na rýchle zobrazenie náhľadu obrázka vybraného (označeného) vo filmovom páse. Pre rýchle prehliadanie detailov zobrazeného obrázka možno použiť ovládanie mierky zobrazenia myšou. V predvolenom stave je obrázok zobrazený celý, po kliknutí a podržaní ľavého tlačidla myši sa zobrazí obrázok v mierke 100 % (1: 1). Ťahaním myši možno obrázok posúvať. Po pustení ľavého tlačidla myši sa opäť zobrazí celý obrázok. Mierku možno tiež meniť pomocou tlačidla v paneli nástrojov nad oknom s náhľadom alebo pomocou klávesových skratiek.

Režim Náhľad tiež slúži na zobrazenie náhľadov viacerých obrázkov zároveň a vďaka tomu je možné ho využiť na porovnávanie obrázkov.

V paneli nástrojov sú nasledujúce ovládacie prvky:

 • Ikona. Rýchly náhľad  umožňuje voľbu medzi načítaním v plne kvalite a rýchlym náhľadom v nižšej kvalite. V prípade voľby Rýchly náhľad bude aktívna možnosť Pri meradle 1:1 nahrať plnú kvalitu. V prípade voľby Plná kvalita možno nastaviť, či chcete načítať Rýchly náhľad pre viac súborov.
 • Posuvník s mierkou pre plynulú zmenu mierky
 • Ikona. Normálna veľkosť (1:1) [Num *] – nastaví mierku 100 %.
 • Ikona. Vsadit celý [Num 0] – zobrazí celý obrázok.
 • Ikona. Vsadit kratšiu stranu [Num .] – vsadí kratšiu stranu obrázku, obrázkom možno potom posúvať len v jednom smere, vhodné napr. pre prehliadanie panorám.
 • Ikona. Zamknúť mierku [Num /] – nastavená mierka zostane zachovaná aj po prechode na iný obrázok.
 • Ikona. Synchronizovať mierku – pokiaľ je v náhľade zobrazených viac súborov, bude sa mierka synchronizovať vo všetkých náhľadoch.
 • Ikona. Možnosti náhľadu – umožňuje definovať spôsob zobrazenia náhľadu a parametre, ktoré ovplyvňujú jeho správanie.

Ikona. Možnosti náhľadu

Rozloženie viacerých náhľadov poskytuje na výber režimy Automaticky | Vedľa seba | Nad sebou.

Voľbou Ovládanie kolieskom myši je možné nastaviť správanie náhľadu pri točení kolieskom myši – je možné buď prechádzať na ďalší alebo predchádzajúci obrázok, alebo meniť mierku obrázku. Pokiaľ bude pri točení kolieskom myši stlačený kláves [Ctrl], bude sa vždy meniť mierka obrázku.
Pri zapnutej voľbe Pamätať priblíženie môžete u daného obrázku jedným kliknutím ľavého tlačidla myši prepínať medzi priblížením Vsadiť celý a vami zvoleným priblížením, ktoré ste použili ako posledné.
Zapnutím voľby Zväčšovať malé obrázky zariadite, že menšie obrázky pokryjú celú plochu okna Náhľadu alebo Prehliadača.
Zapnutím voľby Zobrazovať priehľadnosť u priehľadných obrázkov uvidíte priehľadné časti obrázku vyplnené štvorčekovým vzorom.
Voľba Po poslednom obrázku prejsť na prvý umožňuje pri prezeraní fotiek plynule začať prezerať celú zložku od začiatku, keď dorazíte na koniec zložky.
Ak máte zapnutú voľbu Po zmene hodnotenia alebo značky prejsť na ďalšiu, ak v režime Náhľad pri prezeraní fotiek pridáte k fotke hodnotenie alebo farebnú značku, program automaticky prejde na nasledujúci obrázok v priečinku.
Voľbou Zobraziť informácie a ovládanie môžete zobraziť alebo zakázať zobrazenie všetkých informácií, ktoré ste si zadefinovali v Nastaveniach informácií náhľadu. Nastavenie zobrazených informácií poskytuje rozšírené možnosti zobrazovania informácií náhľadu.

Zobrazenie viacerých súborov

Ak je vo filmovom páse vybraných viac súborov, zobrazí sa v náhľade až 9 obrázkov. Po nabehnutí myšou na obrázok sa objavia ďalšie ovládacie prvky:

 • vľavo hore – pripnutie súboru
 • vpravo hore – odobratie súboru z výberu
 • vľavo dole – hodnotenie, dočasné otočenie vľavo / vpravo, zmazanie obrázku
 • vpravo dole – farebné značky

V predvolenom stave sa mení mierka synchronizovane pri všetkých náhľadov, toto správanie možné vypnúť tlačidlom v paneli nástrojov. Pomocou stlačenej klávesy SHIFT a kolieska myši je možné pri náhľade na viac fotografií upraviť meradlo pre konkrétne z nich.

Pripnutie obrázku

Pripnutie obrázku je vhodné napríklad pri výbere najlepšej fotografie z nafotenej série. Pri pripnutie sa obrázok umiestni v náhľade vľavo a vyberie sa nasledujúci obrázok. Potom možno pomocou klávesnice prechádzať ďalšie obrázky a porovnávať ich s pripnutým.

Pri pripnutí iného obrázku sa tento umiestni vľavo miesto pôvodne pripnutého. Opätovným kliknutím na ikonu vľavo hore možno obrázok odopnúť.

Viac informácií

Nevíte, jak vybrat tu nejlepší fotku? Pomůže vám Multiselekce