Režim Náhľad

Toto okno je určené pre rýchle zobrazenie náhľadu obrázka vybraného (označeného) vo filmovom páse. Pre rýchle prehliadanie detailov zobrazeného obrázku možno použiť ovládanie mierky zobrazenia myšou. V predvolenom stave je obrázok zobrazený celý, po kliknutí a držanie ľavého tlačidla sa zobrazí obrázok v mierke 100% (1: 1). Ťahaním myši možno obrázok posúvať. Po pustení ľavého tlačidla myši sa opäť zobrazí celý obrázok.

Mierku možno tiež meniť pomocou tlačidla v paneli nástrojov nad oknom s náhľadom alebo pomocou klávesových skratiek. V paneli nástrojov sú nasledujúce ovládacie prvky:

 • Prehliadač (F3) – spustí Prehliadač
 • Rýchly náhľad – umožňuje voľbu medzi načítaním v plne kvalite a rýchlym náhľadom v nižšej kvalite. V prípade voľby Rýchly náhľad bude aktívna možnosť Pri meradle 1:1 nahrať plnú kvalitu. V prípade voľby Plná kvalita možno nastaviť, či chcete načítať Rýchly náhľad pre viac súborov.
 • Posuvník s mierkou pre plynulú zmenu mierky
 • Normálna veľkosť (1:1) [Num *] – nastaví mierku 100 %
 • Vsadit celý [Num 0] – zobrazí celý obrázok
 • Vsadit kratšiu stranu [Num .] – vsadí kratšiu stranu obrázku, obrázkom možno potom posúvať len v jednom smere, vhodné napr. pre prehliadanie panorám
 • Zamknúť mierku [Num /] – nastavená mierka zostane zachovaná aj po prechode na iný obrázok
 • Synchronizovať mierku – pokiaľ je v náhľade zobrazených viac súborov, bude sa mierka synchronizovať vo všetkých náhľadoch

Zobrazenie viacerých súborov

Ak je vo filmovom páse vybraných viac súborov, zobrazí sa v náhľade až 9 obrázkov. Po nabehnutí myšou na obrázok sa objavia ďalšie ovládacie prvky:

 • vľavo hore – pripnutie súboru
 • vpravo hore – odobratie súboru z výberu
 • vľavo dole – Hodnotenie, dočasné otočenie vľavo / vpravo, zmazanie obrázku
 • vpravo dole – farebné značky

V predvolenom stave sa mení mierka synchronizovane pri všetkých náhľadov, toto správanie možné vypnúť tlačidlom v paneli nástrojov.

Pripnutie obrázku

Pripnutie obrázku je vhodné napríklad pri výbere najlepšej fotografie z nafotenej série. Pri pripnutie sa obrázok umiestni v náhľade vľavo a vyberie sa nasledujúci obrázok. Potom možno pomocou klávesnice prechádzať ďalšie obrázky a porovnávať ich s pripnutým.

Pri pripnutí iného obrázku sa tento umiestni vľavo miesto pôvodne pripnutého. Opätovným kliknutím na ikonu vľavo hore možno obrázok odopnúť.