Štetcový filter [B]

Štetcový filter umožňuje lokálne zmeny parametrov ako predchádzajúce filtre.  Oblasť možno definovať ľubovoľnými ťahmi štetca. Pre mazanie časti masky možno použiť mód Odstrániť z masky Ikona. , na ktorý možno prepnúť v sekcii Parametre štetca. V oboch módoch môže mať štetec iné parametre – to je možné ovplyvniť voľbou Spoločné parametre štetcov Ikona.. Nastavenie parametrov Priemer, Krytie, Hustota a Rozmazanie je podobné ako u retušovacích nástrojov.

Po výbere masky je možné výber invertovať cez ikonu Ikona. a nastaviť intenzitu úprav od nuly do sto percent pomocou posuvníka. Na vybranej maske je možné zmeniť Základné úpravy, Tonálnu krivku, Farebné korekcie a Prekryť farbou.