Panel s parametrami

Jednotlivé ovládacie prvky sú rozčlenené do skupín, skupiny je možné zbaliť či rozbaliť pomocou šípky v záhlaví skupiny. Kliknutím pravým tlačidlom nad záhlavím ktorejkoľvek skupiny sa objaví zoznam všetkých skupín s podtržníkmi, ktorými možno podľa potreby niektoré skupiny úplne skryť. Niektoré skupiny ďalej obsahujú sekcie ktoré sú v predvolenom stave skryté, kliknutím na tlačidlo pred názvom sa sekcia rozbalí. Ak je niektorý z parametrov v skupine zmenený, objaví sa v záhlaví skupiny zatržítko ktorým možno celú skupinu zakázať, a ďalej tlačidlo so šípkou, ktorým nastavíte parametre v skupine na predvolené hodnoty.

Dvojitým kliknutím na názov parametra možno nastaviť parametru predvolenú hodnotu. Pri nástrojoch, ktoré sú použité pri úpravách Vyvolať, sa zobrazí indikátor v podobe modrého bodu.

Automatické vylepšenie

Stlačením tlačidla Auto [A] v nástrojovej lište sa použije automatické vylepšenie expozície a farieb. Nastavené parametre možno dodatočne meniť.

Farebný štýl

Umožňuje prepínať medzi farebným a čiernobielym režimom úpravy a zobrazovania fotografie.

3D LUT
Pojem LUT vychádza z anglickej frázy “look up table”, čo znamená vyhľadávacia tabuľka. Je to funkcia, ktorá umožňuje programu použiť iné mapovanie farieb podľa tabuľky, z ktorej sa vyhľadajú nové korešpondujúce farby. Tým sa upraví farebný výzor fotografie. Funkcia ponúka 7 prednastavených farebných módov (Neutrálny, Portrét, Krajina, Živé farby, Reportáž, Filmový vzhľad, Nostalgia). LUT tabuľky sú ale dostupné aj voľne na internete a je možné si ich stiahnuť a pomocou ikony Ikona. do programu pridať. Podporované formáty LUT sú CUBE, 3DL a HaldCLUT PNG.

Vyrovnanie bielej

 • Vyrovnanie bielej – umožňuje voľbu jedného z vopred definovaných nastavení. Predvolené nastavenie zodpovedá nastaveniu uloženému v snímke z fotoaparátu.
 • Kvapkadlo – umožňuje vyváženie bielej kliknutím na zvolené miesto v náhľade, ktoré má byť po vyvážení bielej farby neutrálne.
 • Teplota bielej – umožňuje kontrolu vyváženia bielej posunom na osi modrá-žltá.
 • Odtieň – umožňuje kontrolu vyváženia bielej posunom na osi zelená-fialová.
 • Poznámka – v prípade vyváženia bielej kvapkadlom sa hodnota teploty bielej a odtieňa aktualizuje až po vygenerovaní náhľadu.

Viac informácií

Naučte se vyrovnávat bílou a získejte tak skvělé fotky

Uprav mi fotku: Vraťte sněhu bílou barvu

Expozícia

 • Expozícia – umožňuje dodatočnú korekciu expozície v rozsahu až +/-4 eV. Pri posunutí do záporných hodnôt sa aktivuje záchrana prepálenia.
 • Kontrast – umožňuje kontrolu celkového kontrastu výsledného obrázka.
 • Biely bod – nastaví úroveň jasu, ktorá zodpovedá bielej farbe v obrázku.
 • Čierny bod – nastaví úroveň jasu, ktorá zodpovedá čiernej farbe v obrázku.

Dynamický rozsah

 • Svetlá – kontroluje množstvo a intenzitu svetiel v obraze. Pri posunutí do záporných hodnôt sa aktivuje záchrana prepálenia.
 • Tiene – kontroluje množstvo a intenzitu tieňov v obraze.
 • Biele – ovplyvňuje najsvetlejšie časti fotky pre detailnejšiu kontrolu nad kontrastom
 • Čierne – ovplyvňujú najtmavšej časti fotky pre detailnejšiu kontrolu nad kontrastom

Detaily:

 • Textúra – zvýrazňuje lokálne hrany bez výraznejšieho vplyvu na celkový kontrast fotografie
 • Zreteľnosť – mení lokálny kontrast na hranách.
 • Odstránenie oparu – rozjasní zahmlené snímky, prípadne naopak hmlu do obrázka pridá.

Viac informácií

Dodejte svým fotkám dynamiku. Pomůže vám Zřetelnost

Jak odmlžit fotky

Farba

Ovládacie prvky na farebné obrázky:

 • Sýtosť – nastavuje saturáciu farieb.
 • Živosť – nastavuje saturáciu farieb vzhľadom na existujúcu sýtosť farieb v obrázku – menej sýte farby ovplyvní viac
 • Polarizácia – napodobňuje efekt polarizačného filtra

Viac informácií

Nevýrazná obloha? Vylepšete ji v počítači pomocí Polarizace

Ovládacie prvky pre obrázky v čiernobielom režime (nastavenom v sekcii Farebný štýl):

Je možné zvoliť dve metódy nastavenia – pri použití metódy Ručné miešanie kanálov je možné pomocou posuvníkov červená, zelená a modrá zvoliť podiel jednotlivých zložiek na výslednom obrázku v odtieňoch sivej. Predvolené nastavenie zodpovedá hodnotám bežne používaným na prevod na odtiene sivej. Metóda Rýchla voľba postupne mení pomer kanála podľa polohy jediného posuvníka Tónovanie, vhodnú hodnotu vyberiete vizuálne podľa náhľadu obrázka.

Tonálna krivka

Tonálna krivka umožňuje pokročilejšiu kontrolu jasovej zložky obrazu. Krivka sa dá upravovať ťahaním kontrolných bodov myšou na nové pozície, ktorými má krivka prechádzať. Ku dvom predvoleným bodom sa dajú pridávať nové body kliknutím kamkoľvek na krivku. Kliknutím pravého tlačidla myši sa dá zvolený bod zmazať.

Na vodorovnej osi sú vyjadrené vstupné hodnoty, na zvislej osi výstupné hodnoty. Krivka musí byť vždy spojitá, preto nie je možné preťahovať body úplne ľubovoľne. Horizontálnym posunom krajných bodov predvolenej krivky sa upravuje hodnota čierneho a bieleho bodu rovnako ako pri funkcii Úrovne. Vytvarovaním krivky do tvaru písmena S môžete prispôsobovať kontrast obrazu.

Voľbou Kanál je možné zvoliť krivku pre RGB, Luma, alebo jednotlivé farebné kanály (červený, zelený a modrý)..

RGB – krivka mení celkový jas a kontrast na fotke.

Luma – krivka sa zameriava predovšetkým na úpravu svetlosti bez toho, aby došlo k výraznému ovplyvneniu farieb.

V menu Nastavenia je možné zvoliť spôsob výpočtu krivky celkom z troch variantov. 

Viac informácií

Jak opravit nezdravou barvu pleti? Pomůže vám tonální křivka

Uprav mi fotku: Vraťte barvy starým fotografiím

Farebné korekcie

Farebné korekcie umožňujú rýchlu zmenu farebného odtieňa, sýtosti a svetlosti. V základnom režime možno vykonať zmenu odtieňa, sýtosti alebo svetlosti kliknutím kvapkadlom do obrázka a ťahaním myši po farebnej škále. Pre jemné zmeny odtieňa, sýtosti a svetlosti je vždy k dispozícii osem farebných kanálov. Ikona [30] v časti Odtieň obmedzuje rozsah posuvníkov na hodnotu 30, farebné korekcie sa potom vykonávajú len na obmedzenom spektre farieb. Bez aktívneho obmedzenia pracuje nástroj v rozsahu +- 180.

 • Pokročilé  farebné kolo reprezentuje celé farebné spektrum. Polomer farebného kola udáva saturáciu – v stredu kolesa nie je žiadna saturácia a po obvode kolesa je plná saturácia. Pohybom po obvode kolesa dochádza k zmene farebného odtieňa a rovnakým spôsobom funguje aj posuvník Odtieň.
  Stredový bod slúži k redukcii svetlých odtieňov potiahnutím smerom k obvodu kolesa a protiľahlý bod na obvode kolesa slúži k znižovaniu tmavých odtieňov potiahnutím smerom k stredu kolesa. Krajné body u sýtej časti výseča ovplyvňujú, kde je efekt 100% a krajné body u menej sýtej časti výseča ovládajú jemné prechody do susedných farebných odtieňov.

Posuvník Odtieň určuje zmenu farebného odtieňa a funguje rovnako ako bod mimo hlavného farebného kola. Odtieň možno posunúť kamkoľvek po obvode celého farebného kolesa.
Uniformita ovplyvňuje nový farebný odtieň, ktorého farebný rozsah zjednotia do jedného odtieňa tým spôsobom, že z celého farebného rozsahu vyradia jeho krajné hodnoty.

Kvapkadlo [kvapkadlo ikona] umožňuje určiť správny odtieň alebo rozsah farebných tónov, po kliknutí do obrázka sa zobrazí aktuálna pozícia tónov na farebnom spektre. Kvapkadlo pracuje v režime Odtieň, Sýtosť, Svetlosť alebo Výber farby.

Ikona vľavo od kvapkadla [maska ikona] slúži pre zobrazenie masky, ktorá v niekoľkých režimoch ukáže, ktorá časť snímky bude ovplyvnená.

Menu dostupné prostredníctvom pravého tlačidla myši na farebné koleso umožňuje zmenu na horizontálne alebo vertikálne usporiadanie a zapnutie zväčšenia šírky kolesa podľa veľkosti panelu.

Viac informácií

Barevné korekce: získejte absolutní kontrolu nad barevností vašich fotek

Farebné tónovanie

Umožňuje zmeniť farebnosť pridaním farby do snímky. Na záložke Všetko sú tri farebné kruhy. Kým Celkové ovplyvňuje celý snímok v tieňoch aj svetlách zároveň, tak Tiene pracujú s tmavými časťami fotky a Svetla so svetlými časťami fotky.

 • Pomocou posuvníka Pomer je možné zmeniť pomer medzi farebnou sýtosťou vo svetlách a tieňoch.

Efekt tónovanie pri farebnom kruhu možno zmeniť potiahnutím stredového bodu smerom k obvodu. Čím bližšie k okraju kolesa, tým silnejší farebný efekt a naopak. Pre lepšiu prehľadnosť je možné vybrať zobrazenie všetkých troch farebných kruhov alebo len jedného konkrétneho.

Viac informácií

Barevné tónování: dodejte svým fotkám osobitý barevný styl

Posun základných farieb

Umožňuje doupraviť spôsob, akým fotoaparát podáva farby. Posunom odtieňa a sýtosti pri jednotlivých farebných kanálov Červená, Zelená a Modrá je možné zmeniť celkové farebné podanie snímky.

Viac informácií

Posun základních barev: skvělý nástroj pro kreativní úpravy i jemné doladění barevnosti

Redukcia šumu

 • Jas – kontroluje mieru odstránenia šumu v jasovej zložke obrazu.
 • Farby – kontroluje silu filtrácie šumu vo farebnej zložke obrazu.
 • Zachovanie detailu – umožňuje presnejšie definovať mieru zachovania detailov pôvodnej textúry

Okrem globálneho nastavenia pomocou posuvníkov Jas a Farby je možné ešte selektívne ovplyvniť úroveň odšumenia pre určité farby, resp. jasovej úrovne v obrázku. K tomu slúži niekoľko ovládacích prvkov v časti Lokálne korekcie podľa farby a Lokálne korekcie podľa jasu. Základným ovládacím prvkom je pruh s farebným resp. jasovým prechodom a krivka s niekoľkými uzlami. Ťahaním za jednotlivé uzly možno meniť tvar krivky a tím zvýšit či snížit úroveň odšumenia pre konkrétnu farbu resp. jasovú úroveň. Kliknutím na krivku kdekoľvek medzi uzlami je možné pridať ďalší uzol krivky, vybraný uzol je možné odstrániť kliknutím pravého tlačidla myši. Pomocou “kvapkadla” je možné vybrať farbu resp. jasovú úroveň priamo z obrázka.

Ostrosť

V základnom nastavení je možné si vybrať z dvoch metód doostrenia.

Maskovanie neostrosti – je metóda odvodená z tradičnej filmovej technológie, vyvinutá špeciálne pre zaostrovanie fotografií, pretože zvýrazňuje v obrázku iba výrazné hrany.
Chytré doostrenie – umožňuje doostrenie len tam, kde je skutočne potrebné. Parameter zachovania hrán zabezpečí, že dostatočne ostrých hrán sa už doostrenie nedotkne a prejaví sa len v menej ostrých častiach snímky.

Parametre: 

 • Sila doostrenia – určuje mieru doostrenia
 • Polomer doostrenia – tento parameter definuje, na koľko pixelov v okolí hrany bude aplikované zvýšenie kontrastu
 • Zachovanie hrán – je dostupné výhradne pre voľbu “Chytré doostrenie” a umožňuje doostrenie len tam, kde je skutočne potrebné. Parameter “Zachovanie hrán” zabezpečí, že dostatočne ostrých hrán sa už doostrenie nedotkne a prejaví sa len v menej ostrých častiach snímky.
 • Prah doostrenia – určuje, ako musia byť rozdielne dve hodnoty jasu, aby boli považované za hranu.

Efekty

Pre pridanie vinetácie sú v ZPS X dostupné dve metódy

Farba – tvorí efekt vinetácie, prekrytím okrajov fotografie čiernou, alebo bielou farbou.
Expozícia – tvorí efekt vinetácie a to zmenou expozície.

 • Sila – určuje intenzitu efektu-
 • Polomer – definuje oblasť, na ktorú bude efekt vinetácie aplikovaný. Nižšie hodnoty tohto parametra posúvajú efekt vinetácie viac k stredu fotografie. Vyššie hodnoty naopak efekt vinetácie posúvajú smerom k rohom fotografie.
 • Zaguľatený – definuje tvar aplikovaného efektu a to od zaobleného obdĺžnika cez elipsu až po kruh.
 • Šírka prechodu – definuje plynulosť prechodu vinetácie smerom od okrajov k stredu fotografie.
 • Ochrana svetiel – zmierňuje mieru stmavenia fotografie v najsvetlejších častiach okraja fotografie.

Na rozdiel od Korekcie vinetácie sa Pridanie vinetácie aplikuje až po vykonaní orezu obrázka.

Pridanie zrnitosti

Funguje rovnako ako rovnomenný filter v Editore.

Viac informácií

Jak opravit nezdravou barvu pleti? Pomůže vám tonální křivka

5 základních úprav, které vylepší fotky z mobilu

Usnadněte si úpravu fotek. Pomocí Hromadných úprav ve Vyvolat