Získať zo schránky

Funkcia vytvorí v Editore nový obrázok z dát uložených v schránke.

Systém Windows umožňuje dočasné vloženie dát do tzv. schránky (clipboard). Ak si napríklad vyberiete časť obrázka a stlačíte [Ctrl+C], bude táto časť vložená do schránky a môžete ju vložiť na iné miesto, alebo do iného obrázka klávesovou skratkou [Ctrl+V]. Do schránky je možné tiež vložiť odtlačok aktuálnej obrazovky (screenshot) pomocou klávesu [Print Screen].

Ak sa v schránke nachádza obrázok, voľbou v ponuke okna Prieskumník Získať | Získať zo schránky sa otvorí nové okno Editora a obrázok je do neho vložený. Z Editore ho potom môžete uložiť v ľubovoľnom formáte voľbou v ponuke Súbor | Uložiť…