Získat ze schránky

Funkce vytvoří v Editoru nový obrázek z obrazových dat uložených ve schránce.

Systém Windows umožňuje dočasné vložení dat do tzv. schránky (clipboard). Pokud si např. vyberete část obrázku a stisknete [Ctrl+C], bude tato část vložena do schránky a můžete ji vložit na jiné místo nebo do jiného obrázku klávesovou zkratkou [Ctrl+V]. Do schránky lze také vložit otisk aktuální obrazovky (screenshot) pomocí klávesy [Print Screen].

Pokud se ve schránce nachází obrázek, volbou v nabídce okna Průzkumník Získat | Získat ze schránky se otevře nové okno Editoru a obrázek je do něj vložen. Z Editoru jej pak můžete uložit v libovolném formátu volbou v nabídce Soubor | Uložit…