Souhrn novinek

Jarní aktualizace 2023 (sestavení 440)

Video

Úpravy klíčových snímků
Nově lze na obrazových klipech na časové ose nastavit, aby se hodnota zvoleného parametru měnila v čase. Ovládání této funkce se nachází na třech místech:

  1. V menu nalevo je nová ikona Ikona. Zobrazovat klíčové snímky.
  2. V pravém panelu s nástroji se u každého parametru, pro který je úprava klíčových snímků k dispozici, zobrazuje ikona tečky.
  3. V časové ose se pod každým klipem a pro každý upravovaný parametr zobrazuje editor klíčových snímků, pokud je zapnuto zobrazování klíčových snímků pomocí ikony v bodě 1.

Pravý panel s nástroji
Zde došlo ke změně organizace funkcí a přidání nových funkcí.

Před aktualizací se v pravém panelu nahoře nacházely ikony Ikona. a Ikona., které umožňovaly přidat do časové osy text a přechod. Pod těmito ikonami se posléze nacházely v jednom sloupci veškeré dostupné nástroje pro úpravu zvoleného klipu.

Nyní se nahoře v pravém panelu nachází více ikon, které se mění podle toho, jaký typ klipu je zrovna vybrán:

Ikona. | Ikona. Ikona. – není zvolen žádný klip.

Ikona. Ikona. Ikona. | Ikona. Ikona. – je zvolen klip obrázku.

Ikona. Ikona. Ikona. Ikona. | Ikona. Ikona. – je zvolen klip videa.

Ikona. Ikona. Ikona. | Ikona. Ikona. – je zvolen textový klip.

Ikona. Ikona. | Ikona. Ikona. – je zvolen hudební klip.

Ikona. | Ikona. Ikona. – je zvolen přechod.

Záložka Ikona. Pozice a transformace
Přibyla sekce Pozice a Transformace, která obsahuje nové funkce Měřítko X a Y, Pozice X a Y, Rotace, Sklon, Natočení, Kotvící bod X a Y. Také přibyla sekce Ořezat, která obsahuje nové funkce ořezu Horní, Pravý, Spodní, Levý a Ořez po transformaci. Kromě toho přibyla i sekce Primární transformace, která umožňuje nastavit Způsob vložení (Vsadit, Vyplnit, Roztáhnout, Původní velikost) a do které se přesunuly ikony Ikona. Otočit o 180°, Ikona. Převrátit horizontálně a Ikona. Převrátit svisle.

Nachází se zde i sekce Efekty, do které se přesunuly možnosti Pan&Zoom.

Ikony pod náhledem videa
Vlevo je nová ikona Ikona. Svázat, která je aktivní, když je na časové ose vybráno více klipů. Umožňuje tyto klipy svázat, díky čemu se při označení jednoho klipu automaticky označí i ostatní klipy ve svazku.

Vpravo je nová ikona Ikona. Rychlý náhled, která umožňuje zvolit, jestli se náhled videa má zobrazovat v plné kvalitě, nebo jestli se má zobrazit přednačtený rychlý náhled v nižší kvalitě. 

Interaktivní miniatury
Pokud je složka obsahující videa naindexovaná pomocí funkce Katalog, videa v této složce mají interaktivní miniatury. Pokud myš přejde po miniatuře videa zleva doprava, ukáže se postupně 360 snímků z celé délky videa.

Označování přechodů
V minulosti nebylo možné na časové ose označit vícero přechodů. Nyní je možné stisknout klávesu Ctrl a kliknutím je označit.

Vyvolat

Přechodový a Kruhový filtr
Funkce nově obsahují posuvník Otočení, kterým je možné vyladit sklon filtru na dané masce.

Kruhový filtr
Před aktualizací se kliknutím do obrázku automaticky vytvořila nová maska. Pokud byla při kliknutí stisknuta klávesa Ctrl, tak došlo jenom k přemístění aktuální masky. Po aktualizaci je fungování vyměněno: kliknutím do obrázku se přesouvá aktuální maska a při stisknutí Ctrl a kliknutí se vytváří nová maska.

Fotoaparát a objektiv
Před aktualizací byly profily objektivů dostupné jenom za předpokladu, že měl uživatel stažený DNG Converter od společnosti Adobe. V současnosti je databáze profilů součástí instalace programu ZPS X a tudíž není pro velké množství objektivů nutné používat profily od Adobe.

Možnosti

Záložka Katalog
Nově jsou možnosti Režimu indexování obrázků, Režim indexování videí, Přednačíst náhledy pro offline použití, Stahovat online soubory na OneDrive a Režim automatického přeindexování dostupné až po kliknutí na položku Možnosti v příslušném řádku se složkou přidanou do Katalogu.

Záložka Miniatury
Nově jsou k dispozici dvě nové možnosti v sekci Ikony miniatury – Připnout soubor a Otáčení.

Záložka Všeobecné
Před aktualizací nebylo možné úpravu parametrů pomocí kolečka myši vypnout. Nyní je toto chování ve výchozím stavu vypnuté a je možné si ho zapnout zaškrtnutím možnosti Používat otáčení kolečkem myši pro změnu hodnoty ovládacích prvků

Správce

Práce s vícestránkovými soubory
Byla přidána možnost složit PDF do čtvercového formátu.

Přejmenovaná funkce
Funkce Informace o obrázku [Ctrl+Shift+Enter] dostupná v horním menu pod položkou Informace byla přejmenovaná na Informace o souboru.

Kontextové menu v Průzkumníku
Pokud kliknete v režimu Průzkumník na složku pravým tlačítkem myši, kontextové menu nyní obsahuje novou volbu Přiřazovat klíčová slova včetně nadřazených.

Možnosti náhledu
V režimu Náhled se v menu Možnosti náhledu nachází nová volba Po změně hodnocení nebo značky přejít na další.

Obecné

Zonerama
Webové rozhraní Zoneramy nyní umožňuje majiteli galerie, aby svému klientovi zprostředkoval možnost výběru, o které fotografie v albu má zájem. Tuto možnost lze zapnout po otevření alba kliknutím na Možnosti sdílení a poté na Klientský výběr.

Použití dvou monitorů
Funkce proběhla kompletní změnou chování. Před aktualizací se rozložení oken dvou monitorů nedalo změnit. Nyní je okna možné libovolně přesouvat.

Nastavení zobrazených informací
V souvislosti se změnou funkce zobrazení na dva monitory jsou nyní nové možnosti v dialogu Nastavení zobrazených informací v sekci Konfigurace: Správce – druhý náhled jednoho obrázku, Správce – druhý náhled více obrázků, Vyvolat – druhý náhled jednoho obrázku a Vyvolat – druhý náhled více obrázků.

Záložky
Před aktualizací nebylo možné změnit pořadí záložek na horní liště programu. Nově na ně lze kliknout a potáhnutím je přesunout.

 

Podzimní aktualizace 2022 (sestavení 402)

Nativní podpora RAWů
Byla přidaná podpora pro následující modely fotoaparátů:
Canon EOS R3
Canon EOS R5
Canon EOS R5 C
Canon EOS R6
Canon EOS R
Canon EOS Rp
Canon EOS M50
Canon EOS 5D Mark IV
Canon EOS 5D Mark III
Canon EOS 5D Mark II (+sRAW1, +sRAW2)
Canon EOS 6D Mark II
Canon EOS 7D Mark II
Canon EOS 80D
Fujifilm X100F
Fujifilm X-E4
Fujifilm X-T2
Fujifilm X-T3
Fujifilm X-T4
Nikon Z9
Nikon Z7
Nikon Z7 II
Nikon Z6
Nikon Z6 II
Nikon Z5
Nikon Z50
Nikon D7500
Nikon D5100
Nikon D5
Nikon D500
Nikon D750
Nikon D780
Nikon 850
Olympus E-M1X
Panasonic Lumix DC-S1
Panasonic Lumix DC-S1R
Panasonic Lumix DC-S1H
Panasonic Lumix DC-S5
Panasonic DMC-GH5 II
Panasonic DMC-GH5S
Panasonic DMC-GH6
Sony A1 (ILCE-1)
Sony Alpha A9 (ILCE-9)
Sony Alpha A9 II (ILCE-9M2)
Sony Alpha A7 (ILCE-7)
Sony Alpha A7 II (ILCE-7M2)
Sony Alpha A7 III (ILCE-7M3)
Sony Alpha a7 IV (ILCE-7M4)
Sony Alpha A7R II (ILCE-7RM2)
Sony Alpha A7R III (ILCE-7RM3)
Sony Alpha A7R IIIA (ILCE-7RM3A)
Sony Alpha a7R IV (ILCE-7RM4)
Sony Alpha a7R IVA (ILCE-7RM4A)
Sony Alpha A7S (ILCE-7S)
Sony Alpha A7S II (ILCE-7SM2)
Sony Alpha A7S III (ILCE-7SM3)
Sony Alpha A7c (ILCE-7CL)
Sony Alpha A6300 (ILCE-6300)
Sony Alpha A6400 (ILCE-6400)
Sony Alpha A6600 (ILCE-6600)

Zároveň byla v dialogu Možnosti | Formát RAW | Režim načítání neupravených RAW souborů přidána možnost Automaticky.
Nativní podpora RAW v ZPS X

Ikony na horní liště ve Správci
Před aktualizací se na horní liště nacházel Průzkumník a Náhled. Možnost Průzkumník bylo možné rozkliknout, čím se zobrazily další režimy prohlížení ve Správci (Průzkumník, Mapa, Porovnat, Dva Průzkumníci vedle sebe, Dva Průzkumníci pod sebou). Režimy prohlížení jsou nyní rozbalené vedle sebe na horní liště: Mapa, Průzkumník, Náhled, Plný náhled. Dále vpravo jsou ikony pro režimy zobrazení Průzkumníka: Jeden Průzkumník, Dva Průzkumníci nad sebou, Dva Průzkumníci vedle sebe.
Režim Porovnat byl odstraněn.
Přibyl režim Plný náhled.
Plný náhled na fotky v ZPS X


Ikony na horní liště ve Vyvolat
Před aktualizací se na horní liště nacházel Průzkumník a Náhled. Kliknutím na Průzkumníka nebo na kterýkoliv z režimů po rozkliknutí možnosti se uživatel přesunul do modulu Správce. Nyní jsou režimy rozbalené vedle sebe. Kliknutím na režim Průzkumník se uživatel nyní nepřesune do modulu Správce, zůstane v modulu Vyvolat.
Režim průzkumníka pro modul Vyvolat v ZPS X

Ikony na horní liště v Editoru
Před aktualizací se na horní liště nacházel Průzkumník a Náhled. Kliknutím na Průzkumníka nebo na kterýkoliv z režimů po rozkliknutí možnosti se uživatel přesunul do modulu Správce. Nyní se v Editoru nenachází žádná z těchto možností.

Porovnání obrázků
Funkce byla z programu úplně odstraněna. Už není dostupná jako jeden z režimů modulu Správce a nenaleznete ji ani v dialogu Možnosti. Obrázky lze porovnávat pomocí funkce Náhled.

Plný náhled
Tato funkce byla přidána a je dostupná jako jeden z režimů v modulech Správce a Vyvolat. Více o funkci zde.
Plný náhled na fotky v ZPS X

Metadatové tokeny
Většina formátovacích řetězců v programu prošla změnou vzhledu a funkčnosti. Nová verze se jmenuje Metadatové tokeny a aktuálně se v programu setkáte s tokeny i s formátovacími řetězci. Více o funkci zde.
Metadata Tokeny v ZPS X

Systémová ikona
S jarní aktualizací 2022 (sestavení 371) z dialogu Možnosti | Miniatury zmizela možnost Zobrazovat v miniatuře obrázku ikonu zaregistrovaného programu a její zobrazování nebylo možné. S podzimní aktualizací se tato funkce vrací a naleznete ji v dialogu Možnosti | Miniatury jako možnost Systémová ikona.

Řazení a zobrazení složek
V dialogu Zobrazení a řazení přibyly možnosti pro řazení složek. Před aktualizací bylo dostupné pouze řazení souborů. Nyní je zároveň možné mít rozdílné nastavení řazení souborů pro každou složku. Více o funkci zde.
Individuální nastavení složek v ZPS X

Nahrazení chybějících souborů v projektech
Pokud máte v modulu Tisk nebo Video vytvořený projekt a některý ze souborů změní svoje umístění, program Vás na to upozorní.

Vložení kruhu a čtverce v Editoru
V Nástrojích pro vkládání objektů je nyní možné kliknutím vložit geometricky přesný kruh a čtverec. Více informací zde.

Automatická orientace fotek
V modulu Tisk v projektech Tisk fotek se nyní vertikálně focené fotografie zobrazují vertikálně.

Změna ořezu obrázku
V modulu Tisk v projektech Tisk fotek a Indexové tisky je nyní možnost změnit ořez obrázku pomocí malého ovládacího panelu v levém horním rohu.

Posouvání Filmového pásu
Před aktualizací bylo možné ve spodním panelu Filmový pás posouvat soubory pouze horizontálně. Nyní je možné zapnout vertikální posouvání souborů ve Filmovém pásu pomocí zaškrtávacího okna v dialogu Zobrazení a řazení.

Dialog Zobrazení a řazení
Některé funkce tohoto dialogu se nyní mění podle toho, jestli do něj vstupujete z režimu Průzkumník nebo z režimu Náhled, a to jak v modulu Správce, tak v modulu Vyvolat. V režimu Náhled do dialogu přibývají funkce pro ovládání Filmového pásu.