Uživatelské informace

Uživatelské informace jsou v programu Zoner Photo Studio ukládány do XMP.

Specifikaci XMP můžete najít např na http://www.adobe.com/devnet/xmp/pdfs/xmp_specification.pdf
Informace definované v programu Zoner Photo Studio jsou standardně v namespace http://zoner.com/xmp/userdata/1.0/, mohou být pouze textové a mohou se vyskytovat ve 4 typech. Zoner Photo Studio neumožňuje plné využití těchto typů, tato možnost je zde spíše z toho důvodu, aby bylo možné do uživatelských informací namapovat některé standardní XMP údaje, které Zoner Photo Studio nezobrazuje.

Tyto typy jsou:

  • prostý text (a seznam, který se liší jen jiným podáním v uživatelském rozhraní)
  • datum a čas (je v XMP uloženo jako text s určitými pravidly)
  • lokalizovaný text (XMP typ, který se využívá například pro uložení copyrightu)
  • sekvence textů (XMP typ, je takto uložena například informace o autorech – podle XMP může být více autorů a ti budou uloženi jako více položek)

Pro běžného uživatele bude mít význam pouze prostý text, případně seznam nebo datum a čas.

Konfigurace – udává umístění konfiguračního souboru. Pokud chcete uživatelské informace sdílet s více uživateli, je nezbytné, aby měli tito uživatelé zvolené položky také ve svém konfiguračním souboru. Toho můžete dosáhnout buď zkopírováním konfigurace nebo nastavením cesty na sdílenou cestu. V druhém případě nesmí konfiguraci upravovat více uživatelů najednou.

Název položky je pojmenování, pod kterým se bude ve vašem Photo Studiu zvolený údaj zobrazovat. Typ se řídí výše uvedenými pravidly. Možnosti uvádí nabízené varianty přístupné pro typ „seznam“.

Nastavit XMP parametry povoluje konfiguraci způsobu uložení informace v XMP. Pokud není aktivní, konfigurace se vytváří automaticky na základě názvu položky a v případě konfliktu program zobrazí upozornění.

Namespace identifikuje skupinu údajů, do které zvolená položka patří. Seznam standardních namespace můžete najít ve specifikaci xmp, ale je možné si vytvořit i vlastní.

Prefix určuje, jak se budou položky z příslušného namespace identifikovat v uloženém xmp, měl by být krátký a neměl by obsahovat mezery ani znaky z rozšířených znakových sad.

Položka určuje název, pod kterým bude položka v XMP uložena. Na pojmenování se vztahují podobná pravidla jako na Prefix.

Ukázka využití typu „lokalizovaný text“ pro namapování pole pro copyright (které se jinak nachází na první stránce informací o obrázku):

Název: Autorská práva
Typ: Lokalizovaný text
Namespace: http://purl.org/dc/elements/1.1/
Prefix: dc
Položka: rights