Režim Průzkumník

Hlavní nabídka

Nabídka funkcí v modulu Správce je rozdělena podle oblastí práce s fotografií na Získat, Upravit, Informace, Organizovat, Publikovat, Vytvořit a Zobrazit.
V levé části horní lišty je seznam režimů ve Správci. V pravé části lišty je posuvník, kterým lze ovlivňovat velikost miniatur nebo dlaždic. Dále pokračují tři ikony, které umožňují měnit zobrazení Průzkumníka: Ikona. Jeden PrůzkumníkIkona. Dva Průzkumníci nad sebouIkona. Dva Průzkumníci vedle sebe. Výchozí nastavení je Jeden Průzkumník. Při zobrazení dvou Průzkumníků je možné mít v každém jinou složku a jiné způsoby Ikona. Zobrazení a řazení složek a souborů.

Hlavní plocha okna Průzkumník je určena pro zobrazení aktuálního obsahu složky vybrané v Navigátoru. Výchozím režimem zobrazení jsou Miniatury. K dispozici jsou také režimy Miniatury s rozšířenými informacemi, Dlaždice a Detaily. Režimy lze přepínat v dialogu Zobrazení a řazení.

Průzkumník programu Zoner Photo Studio má téměř totožné ovládání jako standardní průzkumník Windows – výběr fotografií, přesunování a kopírování souborů metodou táhni a pusť (drag & drop).

Možnosti spravování souborů jsou zobrazeny v nástrojovém panelu nahoře v hlavní ploše Průzkumníka. Nástrojový panel obsahuje tyto prvky:

Ikona. Zobrazení a řazení – otevírá dialog Zobrazení a řazení.
Ikona. O úroveň výš – umožňuje pohyb na nadřazenou složku v počítači.
pole s absolutní cestou k souboru – zobrazuje, ve které složce v počítači se nachází zobrazené soubory, a umožňuje cestu k souborům změnit či kopírovat.
Ikona. Smazat – umožňuje smazat vybraný soubor či soubory.
Ikona. Nová složka – umožňuje vytvořit novou složku.
Ikona. Kopírovat – umožňuje kopírovat vybraný soubor či soubory. Pod šipkou vedle ikony se nachází také možnosti Vyjmout, Kopírovat do a Přesunout do.
Ikona. Vložit – umožňuje vložit zkopírovaný soubor či soubory.
Ikona. Přejmenovat – umožňuje přejmenovat vybraný soubor. Při označení většího počtu souborů je ikona neaktivní.
Ikona. Hromadný filtr – umožňuje na jeden nebo více obrázků aplikovat větší množství filtrů najednou.
Ikona. Varianty – vytvoří virtuální variantu vybraného obrázku.
Ikona. Vložit do skupiny – při označení dvou a více obrázků umožní vložit je do skupiny.
Ikona. Sdílet – nabízí možnosti sdílení na jiné platformy.
tlačítko Export – vytvoří kopii původního souboru, do které se propíšou veškeré nedestruktivní změny.

Při organizaci fotografií je někdy vhodné používat druhé okno Průzkumníka. Toto je možné přes nabídku Zobrazit | Dva Průzkumníci nad sebou / vedle sebe. Pokud je otevřeno více oken Průzkumníka, přepíná se mezi nimi přímo kliknutím do zvoleného okna. Podle aktivního okna se řídí zobrazení stromu složek v Navigátoru, zde se vždy zvýrazní odpovídající složka.

Kurzor myši s přesýpacími hodinami indikuje načítání miniatur na pozadí.

Ikona. Režim Miniatury

Výchozí režim, ve kterém jsou v okně Průzkumník zobrazeny miniatury obrázků. Tento režim lze zapnout v levé části horního panelu v dialogu Ikona. Zobrazení a řazení | Zobrazení | Ikona..

V miniaturách se zobrazují i malé grafické symboly indikující přítomnost dalších informací (metadat) v obrázku. Postupně z levého horního okraje doprava jsou to fotografické informace (EXIF), popisky (název, autor, popis,…), klíčová slova, zvuková poznámka, záloha originálu, záloha informací, digitální podpis, GPS data.

U audio a video souborů se v levém horním rohu miniatury zobrazuje ikona, která jasně definuje typ souboru. V levém dolním rohu se pak zobrazuje délka trvání souboru.

Poklepáním na každý z těchto symbolů se zobrazí dialog zobrazující související informace.

U spodního okraje vlevo mohou být symboly zástupce, známého z Windows, který upozorňuje, že se nepracuje s fyzickým souborem. V pravé dolní části miniatury se zobrazuje barevná značka a hodnocení fotografie.

Pro zrychlení procházení složek s obrázky se používají buď miniatury uložené v obrázcích (např. EXIF) nebo se generují z obrázků a pak ukládají do vyrovnávací paměti na disk. Odsud jsou načteny při jejich opětovném zobrazení.

Točením kolečkem myši se současně stisknutou klávesou [Ctrl] lze plynule měnit velikost zobrazených miniatur.

Ikona. Režim Miniatury s rozšířenými informacemi

Tento režim lze zapnout v levé části horního panelu v dialogu Ikona. Zobrazení a řazení | Zobrazení | Ikona..

Ve výchozím stavu rozšířené informace obsahují datum a čas pořízení, rozměry obrázku, velikost souboru, dobu expozice, clonu a citlivost ISO. Pro soubory videa jsou výchozí rozšířené informace datum a čas pořízení, rozměry, velikost souboru, snímková frekvence obrazu, přenosová rychlost obrazu a video kodek. Tyto informace ale lze měnit v dialogu Možnosti | Miniatury pomocí metadatových tokenů.

Ikona. Režim Dlaždice

Tento režim lze zapnout v levé části horního panelu v dialogu Ikona. Zobrazení a řazení | Zobrazení | Ikona..

Tento režim je podobný režimu Miniatury s rozšířenými informacemi, ovšem s tím rozdílem, že se přídavné informace o obrázcích zobrazují vpravo vedle miniatury, což je praktické zejména v případě delších zobrazovaných řetězců informací. Šířka sloupce je stanovena automaticky podle velikosti miniatury a šířky okna Průzkumníka. Parametry zobrazení dlaždic je možné nastavit v Možnosti | Miniatury.

Pokud je zobrazený popis fotografie větší než je plocha pro jeho zobrazení, pak se v pravé části oblasti s popisem zobrazí šipky, pomocí kterých lze text posouvat. Další způsob pro posunutí textu je stisknutí kolečka myši v oblasti s popiskem a táhnutí myší požadovaným směrem.

Točením kolečkem myši se současně stisknutou klávesou [Ctrl] lze plynule měnit velikost zobrazených miniatur.

Ikona. Režim Detaily

Tento režim lze zapnout v levé části horního panelu v dialogu Ikona. Zobrazení a řazení | Zobrazení | Ikona..

V režimu Detaily se vždy zobrazuje řadicí záhlaví, které obsahuje textové informace o souborech. Pomocí kontextové nabídky, kterou vyvoláte druhým tlačítkem v tomto záhlaví, můžete přidávat nebo ubírat jednotlivé atributy. Chycením a táhnutím za libovolný atribut je možné přesunout celý sloupec na jinou pozici. Stisknutím jednotlivých atributů v záhlaví můžete obrázky pohodlně seřadit podle tohoto atributu. Opakovaným stiskem je možné změnit směr řazení – ten je vždy indikován šipkou vedle jména atributu.

Pozadí souborů je po instalaci barevně rozlišeno podle typu souboru. Toto rozlišení je možné vypnout v Možnosti | Zobrazení | Používat barevné zvýraznění u podporovaných formátů. Je-li to možné, zobrazí se u ukazatele myši miniatura souboru pod ukazatelem.

Zobrazované typy souborů

Program standardně zobrazuje soubory podporovaných grafických, zvukových a video formátů. Rozšíření nebo omezení zobrazení typů souborů se provádí v Možnosti | Zobrazení.