Specifický ořez

Je vhodný zejména pro hromadné ořezání více obrázků podle předem definovaných kritérií.

V oknech Průzkumník a Editor se vyvolává v nabídce Upravit | Specifický ořez… [Ctrl+Shift+W]

Pomocí polí Šířka a Výška zadáte velikost výřezu v obrazových bodech a zvolíte zarovnání ořezu k některému z okrajů nebo ke středu. Volba Zachovat poměr stran udržuje výřez obrázku ve stejném poměru stran jako u originálu.

Rozbalovací nabídka Poměr stran slouží k nastavení ořezu dle pevné velikost v pixelech nebo dle zvoleného poměru stran. Tlačítkem Prohodit hodnoty (mezi zobrazenými hodnotami poměrů stran či velikostí) lze jednoduše prohodit hodnoty poměru stran a změnit tak orientaci výřezu (na šířku nebo na výšku).