Formáty souborů

Ukládat je možné do těchto formátů:

  • GIF* — bezeztrátová komprese LZW, maximálně 256 barev (uložených v paletě), vhodný pro ukládání grafiky pro internet
  • JPEG — pouze True Color formát a v odstínech šedi, ztrátová komprese, skvělý na fotografie
  • PNG* — moderní univerzální formát, neztrátová komprese ZIP lepší než LZW, paletový i nepaletový, vhodný pro další zpracování obrázků, nepodporuje EXIF
  • TIFF* — klasický DTP formát, nejvariabilnější z bitmapových formátů, podporuje LZW, ZIP, JPEG, RLE a bez komprese, paletové i nepaletové uložení barev a CMYK barvy
  • TGA — tradiční formát
  • BMP — standardní formát Microsoft Windows, nejrozšířenější je varianta bez komprese, formát podporuje naprostá většina software
  • PCX — komprese RLE, vhodný pouze pro jednoduchou čárovou grafiku
  • JXR*, HDP — nejnovější formáty vycházející z JPEG formátu a rozšiřující jeho možnosti, umožňuje uložení obrázků v šestnáctibitové barevné hloubce
  • AVIF*  – moderní formát, který vychází z open source formátu kódování videa AV1. Využívá ztrátovou i bezeztrátovou kompresi a obecně dosahuje lepšího kompresního poměru než např. JPEG, PNG nebo formát WebP.

*tyto formáty podporují ukládání včetně průhlednosti.

JPEG

Prokládání – soubor bude uložen tak, aby již při jeho nahrávání bylo možné jej alespoň částečně zobrazit. Tato volba má smysl pouze pro publikování na internet.

JPEG komprese – speciální ztrátová komprese vyvinutá pro úsporné ukládání fotografií. Míra komprese určuje i stupeň poškození obrázku. Pro kvalitní fotografie volte hodnoty nad 90, pro náhledy je možné zvolit méně např. 75. Kvalita komprese se odvozuje od charakteru obrázku, proto je důležité kontrolovat kvalitu výstupu v cílovém náhledu. Další informace viz Ztrátová komprese JPEG a bezztrátové operace.

TIFF

Formát podporující nejširší škálu barevných hloubek, barevných modelů i kompresí.

RAW

Zkratka, pod kterou se zahrnují formáty používané v digitálních fotoaparátech pro uložení nezpracovaných dat. Ve skutečnosti se jedná o skupinu různých formátů, mnohdy zcela odlišných. RAW formát z fotoaparátu obsahuje více informací než JPEG, čímž nabízí v počítači větší volnost při zpracování. Nevýhodou je nutnost časově náročnějšího zpracování a možnost různé interpretace uložených dat.

ZPS

Formát podporuje zachování vrstev a masek v Editoru. Můžete se tak kdykoliv k úpravám provedeným v Editoru vrátit.