Uživatelské aplikace

Každému formátu lze přiřadit uživatelské aplikace. Nejprve si uživatel musí tlačítkem Přidat vytvořit seznam uživatelských aplikací a poté vybere požadovaný typ souboru (příponu) a zvolí Přiřadit aplikaci. Tyto aplikace pak lze snadno vyvolávat z kontextové nabídky na souboru v Průzkumníku pod položkou Aplikace.