Integrace

Nastavení této sekce ovlivňuje zapojení Zoner Photo Studia do uživatelského prostředí Microsoft Windows. Nastavení se liší podle verze systému:

  • Windows 7 – k dispozici jsou volby a Nastavit jako výchozí program pro všechny podporované typy souborů pro přidružení všech podporovaných typů souborů k Zoner Photo Studiu a tlačítko Uživatelské nastavení…, pomocí kterého se zobrazí systémové okno pro volitelné nastavení přidružení pro Zoner Photo Studio.
  • Windows 8, Windows 10, Windows 11 – k dispozici je pouze volba Uživatelské nastavení.

Dále je možné zvolit, který modul Zoner Photo Studia se spustí při otevírání zaregistrovaného typu.

Volba Integrovat Zoner Photo Studio do Windows řídí zobrazení položek pro rychlé spouštění Zoner Photo Studia v místní nabídce, která se zobrazí po stisknutí pravého tlačítka myši na podporovaném souboru v prostředí Windows. Změnu toho nastavení vyžaduje administrátorská práva.

Kontrolovat aktualizace po startu systému – Zoner Photo Studio umožňuje kontrolu aktualizací programu, i když není spuštěno. Při zjištění nové aktualizace se objeví zpráva v oznamovací oblasti systému.