Integrace

Nastavení této sekce ovlivňuje zapojení Zoner Photo Studia do uživatelského prostředí Microsoft Windows. Nastavení se liší podle verze systému:

  • Windows 7 – k dispozici jsou volby a Nastavit jako výchozí program pro všechny podporované typy souborů pro přidružení všech podporovaných typů souborů k Zoner Photo Studiu a tlačítko Uživatelské nastavení… pomocí kterého se zobrazí systémové okno pro volitelné nastavení přidružení pro Zoner Photo Studio.
  • Windows 8, Windows 10 – k dispozici je pouze volba Uživatelské nastavení.

Dále je možné zvolit, který modul Zoner Photo Studia se spustí při otevírání zaregistrovaného typu – Prohlížeč nebo Editor.

Volba Integrovat Zoner Photo Studio do Windows řídí zobrazení položek pro rychlé spouštění Zoner Photo Studia v místní nabídce, která se zobrazí po stisknutí pravého tlačítka myši na podporovaném souboru v prostředí Windows. Změnu toho nastavení vyžaduje administrátorská práva.

Kontrolovat aktualizace po startu systému – Zoner Photo Studio umožňuje kontrolu aktualizací programu, i když není spuštěno. Při zjištění nové aktualizace se objeví zpráva v oznamovací oblasti systému.