Ostatní

Tlačítko Obnovit varovná hlášení způsobí, že se budou opět zobrazovat všechna upozornění, tedy i ta, u kterých bylo zatrženo „Příště nezobrazovat“.

Položka Zobrazovat u Canon nastavené expoziční hodnoty místo skutečných řídí, zda se budou zobrazovat hodnoty expozice, které jste nastavil na fotoaparátu, nebo ty, které poté použil fotoaparát. Tyto hodnoty nejsou často zcela přesně z klasické expoziční řady.

Kompenzovat asymetrické rozlišení povoluje korekci fotografií s DPI různým v horizontálním a vertikálním směru.

Blok nastavení Zobrazení přepalů a podexponovaných míst určuje, jakým způsobem budou zobrazeny oblasti s problematickou expozicí – to jsou příliš světlá, nebo příliš tmavá místa, ve kterých se ztrácí kresba. Volba Odbarvovat obrázek určuje, zda bude obrázek převeden do černobílé škály v oblastech, kde není problém. Zobrazovat přeexponovaná místa v barevných složkách řídí, zda se mají zobrazovat místa s přeexpozicí, která nastala pouze v jedné nebo dvou složkách. Zobrazovat podexponovaná místa určuje, zda se mají zvýrazňovat příliš tmavá místa – stíny se zanikající kresbou.

Tato záložka obsahuje mimo jiné nastavení Souborových operací v programu Zoner Photo Studio. Smazat příznak „jen pro čtení“ při kopírování z CD zajistí smazání tohoto příznaku při kopírování souborů z CD, které jej mají automaticky nastavený. Zvukové znamení po dokončení delších operací řídí, zda bude signalizován konec operace akustickým signálem po skončení kopírování nebo přesunu, které trvalo déle než půl minuty. Automatické navrhování jmen souborů navrhuje při přejmenování souborů a složek nové jméno podle názvů, které jste použil v minulosti.

Nekopírovat obsah symbolických linků – pokud je tato volba zatržená, nekopíruje se obsah symbolických linků, ale vytvoří se pouze kopie linků. V opačném případě se zkopíruje veškerá struktura složek a souborů, na které link odkazuje.

Zobrazit ve Správci funkce pro vícestránkové dokumenty (TIFF, PDF) – aktivuje možnosti práce s TIFF a PDF soubory ve Správci. Více informací v kapitole Práce s vícestránkovými dokumenty