Informace

Přestože Zoner Photo Studio umí načítat informace z více formátů, jeho hlavní pozornost se soustřeďuje na formáty JPEG a TIFF. V obrázcích těchto formátů mohou být informace uloženy do tří typů datových zdrojů – EXIF (Exchangeable Image File Format), IPTC a XMP (eXtensible Metadata Platform). Volby na této záložce umožňují přesnější kontrolu práce s těmito datovými zdroji. Vzhledem k tomu, že Zoner Photo Studio používá pro načítání informací z obrázků vyrovnávací paměť, některé změny v nastaveních se plně projeví až po restartu aplikace.

Primární zdroj dat určuje, který datový zdroj má být při načítání informací z obrázku preferován. Ukládání informací tato volba neovlivňuje, informace jsou ukládány vždy do všech podporovaných datových zdrojů. S ohledem na omezení standardů EXIF a IPTC se mohou při spolupráci s jinými programy nebo webovými galeriemi vyskytnout problémy s kódováním. Proto doporučujeme ponechat výchozí volbu, tedy XMP standard, který těmito neduhy netrpí.

Výchozí kódování IPTC – umožňuje volbu výchozího kódování informačního bloku IPTC, pokud je programem vytvářen. Pro plnou kompatibilitu se staršími aplikacemi ponechte zvoleno Aktuální kódová stránka, pro plnou podporu všech znakových sad přepněte na UTF8.

Ponechat v EXIF privátní data výrobce – digitální fotoaparáty si do EXIF kromě veřejně přístupných informací ukládají i informace v podobě srozumitelné jen pro výrobce fotoaparátu. U významnějších výrobců fotoaparátů Zoner Photo Studio těmto skrytým informacím alespoň částečně rozumí a je schopno je při opětovném uložení obrázku přeuložit správně. Pokud se vám ale při práci se software dodaným výrobcem fotoaparátu zobrazují u obrázků upravovaných v programu Zoner Photo Studio nesmyslné údaje, zkuste tuto volbu vypnout.

Ukládat klíčová slova do poznámky EXIF – specifikace EXIF nevyhrazuje prostor pro klíčová slova. Proto Zoner Photo Studio ukládá klíčová slova do poznámky EXIF. Touto volbou je možné toto chování vypnout.

Načítat klíčová slova z IPTC – zrušte tuto volbu, pokud se vám mezi klíčovými slovy zobrazují chybné fragmenty. K této chybě může dojít při načítání obrázků v prostředí s jazykovým prostředím jiným, než pod jakým byly informace uloženy.

Pro DNG ukládat informace do externího XMP souboru – Zoner Photo Studio dokáže ukládat XMP do DNG, ale externí uložení je rychlejší a bezpečnější pro DNG soubor.

Pomocí tlačítka Uživatelské informace si můžete nastavit vlastní XMP pole podle vašich potřeb. Tuto možnost oceníte, zejména pokud vkládáte obrázky do firemní databáze nebo publikačního systému.

Další informace

Jak rozumět EXIFu aneb co jsou metadata a jak je využít