Fotokniha

Tato část modulu Tisk vede k výrobě profesionálně sestavené knihy s hladkou obálkou obsahující obrázky a texty podle zadání uživatele.

Pozor! Při tvorbě fotoknihy se použité fotky neukládají do projektu. Do projektu fotoknihy se ukládají pouze odkazy na umístění fotografií. Pokud dojde ke změně umístění podkladových fotografií, jejich názvu, nebo přepsání jinou fotografií, nebude možné fotografie nahrát k tisku. K nahrávání dat fotografií dochází, až v okamžiku odesílání objednávky. Dejte si také pozor na to, aby soubory v projektu byly v barevném prostoru sRGB. Za barevné odchylky způsobené tím, že soubory byly v jiném barevném prostoru, bohužel nemůžeme odpovídat.

Na výběr je 6 základních formátů fotoknih:

  • A4 na šířku
  • A4 na výšku
  • 20 × 20 cm
  • HD A4 na šířku
  • HD A4 na výšku
  • HD 20 × 20 cm

U každého formátu je možné zvolit počet stránek (minimální počet stran fotoknihy je 24 a maximální 84). Počet kopií lze zvolit v Nákupním košíku. První a poslední stránka nemá protistranu. Následně se zobrazí cena za zvolený typ fotoknihy.

Ikona. Přidá fotky ze složky do fotoknihy v pořadí, v jakém se fotografie nachází ve filmovém pásu a navrhne nejvhodnější automatické rozložení.

Ikona. Vloží do označené stránky jednu fotografii, která není pevně ukotvená. Tuto fotografií je možné volně přemisťovat, upravovat velikost i otáčet ji. V případě, že bude vybráno více fotografií současně, bude vložena pouze první daného výběru. Volný obrázek je možné otočit o 90° nebo libovolně otočit, vsadit, vyplnit, přesunout na předchozí, nebo následující stranu a orámovat.

Ikona.  Vloží do označené stránky textové pole, které není pevně ukotveno a lze s ním volně pohybovat, měnit velikost a rozsah a otáčet jej. V nastavení je možné vybrat font, velikost a barvu písma. Dále můžeme písmo zvýraznit tučně. Lze nastavit rozestupy řádků, vodorovné a svislé zarovnání celého textu, vnitřní a vnější rám a jejich barvy.  

Ikona.  Na zvolené stránce zrcadlově prohodí obsah levé a pravé strany. Nefunguje na titulní, první a poslední straně fotoknihy.

Ikona.  Odstraní fotografie a texty z označených stran.

 

Šablona projektu je určena barvou pozadí, barvou písma a stylem písma. Zde si lze vybrat mezi sedmi již předdefinovanými šablonami projektu, přičemž výběr šablony ovlivní vzhled všech stránek fotoknihy.

Rozložení strany ovlivňuje rozložení obrázků a textů na označené stránce. Na výběr je rozložení rámce s 0 až 10 obrázky na stránce. Rozložení stránky může být nastavené pro každou stránku fotoknihy zvlášť. V případě více označených stránek dojde k změně rozložení u všech označených stránek.

Rozložit na samostatné objekty – na označených stranách se změní ukotvené obrázky na Volné obrázky, se kterými je možné volně pohybovat. Rozložení strany se následně mění na  výchozí s počtem ukotvených fotek „0“.

Režim vsazování fotek umožňuje upravit rozložení stany a způsob zarovnání vkládaných fotografií. 

V části Styl rozložení je k dispozici 16 přednastavených stylů rozložení stránky. Každý ze stylů je určen nastavením vnějšího a vnitřního rámu obrázku. U vnějšího rámce lze nastavit barvu pozadí rámu, krytí, šířku a odsazení obrázků. Vnitřní rám je definován barvou pozadí, krytím, šířkou a zaoblením, které je vhodné pro nastavení oblých rohů obrázku. Tlačítko Nastavit všem (výchozí pro projekt) nastavení vybraný styl rozložení pro všechny stránky v projektu fotoknihy.

Všechny změny se ihned projeví na zobrazené tiskové předloze.

Náhled stránky fotoknihy umožňuje detailnější nastavení vkládaných obrázků a textů. Po kliknutí myší na obrázek se zobrazí ovládací panel, kde lze obrázek otočit, změnit zobrazený výřez obrázku nebo obrázek vyměnit. Při volbě Vyměnit fotku je třeba další obrázek přetáhnout myší z filmového pásu do prostoru výřezu obrázku nad modré tlačítko Vyměnit fotku. Jestliže přetáhnete obrázek z filmového pásu mimo oblast tlačítka pro výměnu fotky, tak dojde k přidání dalšího obrázku do šablony a ke změně rozložení strany. Automaticky je potom vybrána nejbližší vhodná šablona z části Rozložení strany, která odpovídá aktuálnímu počtu obrázků na stránce.

Podobně lze v náhledu stránky editovat a upravovat vložený text. Ovládací panel v tomto případě nabízí základní možnost přesunu textového rámce a úpravy textu. Horní řádek ikon v ovládacím panelu nastavuje vlastnosti textu jako velikost, typ a barvu fontu nebo odsazení a zarovnání. Spodní řádek pracuje přímo s textovým rámcem, kde lze nastavit, zda rámec vyplní levou nebo pravou stranu fotoknihy, nebo vyplní celou dvoustranu. Ikony Ikona. Ikona. určují, zda v případě více rámců nad sebou bude aktuální rámec nad nebo pod existujícím rámcem. Obdobně jako ve Stylu rozložení v nástrojovém panelu je možné také pro textový rámec určit vlastnosti vnějšího a vnitřního rámu. Ikona Ikona. nastaví zvolené parametry jako výchozí pro celý projekt.

Ovládací panel samostatně vloženého obrázku Ikona. umožňuje změnit výřez zobrazené fotky, přesunout obrazový rámec na jiné místo ve fotoknize nebo fotku vyměnit na jinou. Nastavení vlastností obrazového rámce je obdobné jako u textového rámce.