Fotokniha

Tato část modulu Vytvořit vede k výrobě profesionálně sestavené knihy s hladkou obálkou obsahující obrázky a texty podle zadání uživatele.

Na výběr je 5 základních formátů fotoknih:

  • A4 na šířku
  • A4 na výšku
  • HD A4 na šířku
  • HD A4 na výšku
  • HD 20 × 20 cm

U každého formátu je možné zvolit počet stránek (minimální počet stran fotoknihy je 24 a maximální 84) a počet kopií.  První a poslední stránka nemá protistranu. Následně se zobrazí cena za zvolený typ fotoknihy.

Ikona. – přidá vybrané obrázky ze spodního filmového pásu (číslovka uprostřed miniatury ukazuje počet výskytů obrázku ve fotoknize) do aktuálně vybrané stránky fotoknihy. Jednu nebo více stránek lze označit pomocí myši a kurzorových kláves podobně jako se pracuje se soubory v Průzkumníku. Označené stránky poznáte podle modré ikony Ikona. v pravém horním rohu stránky.
Ikona. – přidá všechny obrázky ze složky do šablony fotoknihy.
Ikona. – odstraní všechny obrázky ze šablony fotoknihy.
Ikona. – vloží textový rámec do stránky fotoknihy.  Aktivní pouze v náhledu stránky fotoknihy.
Ikona. – vloží obrázek do stránky fotoknihy. Aktivní pouze v náhledu stránky fotoknihy.

Šablona projektu je určena barvou pozadí, barvou písma a stylem písma. Zde si lze vybrat mezi sedmi již předdefinovanými šablonami projektu, přičemž výběr šablony ovlivní vzhled všech stránek fotoknihy.

Rozložení strany ovlivňuje rozložení obrázků a textů na označené stránce. Na výběr je rozložení rámce s 0 až 10 obrázky na stránce. Rozložení stránky může být nastavené pro každou stránku fotoknihy zvlášť. V případě více označených stránek dojde k změně rozložení u všech označených stránek.
Vybraný rámec stránky můžeme ještě doupravit pomocí rozbalovacího menu ve spodní části Rozložení strany. Zatímco volba Přizpůsobit rámec čtvercovým fotkám změní výřez pro snímky na čtverec, tak volba Přizpůsobit rámec formátu změní výřez pro snímky, aby co nejvíce vyplňoval zvolený formát fotoknihy.

V části Styl rozložení je k dispozici 16 přednastavených stylů rozložení stránky. Každý ze stylů je určen nastavením vnějšího a vnitřního rámu obrázku. U vnějšího rámce lze nastavit barvu pozadí rámu, krytí, šířku a odsazení obrázků. Vnitřní rám je definován barvou pozadí, krytím, šířkou a zaoblením, které je vhodné pro nastavení oblých rohů obrázku. Tlačítko Nastavit všem (výchozí pro projekt) nastavení vybraný styl rozložení pro všechny stránky v projektu fotoknihy.

Všechny změny se ihned projeví na zobrazené tiskové předloze.

Náhled stránky fotoknihy umožňuje detailnější nastavení vkládaných obrázků a textů. Po kliknutí myší na obrázek se zobrazí ovládací panel, kde lze obrázek otočit, změnit zobrazený výřez obrázku nebo obrázek vyměnit. Při volbě Vyměnit fotku je třeba další obrázek přetáhnout myší z filmového pásu do prostoru výřezu obrázku nad modré tlačítko Vyměnit fotku. Jestliže přetáhnete obrázek z filmového pásu mimo oblast tlačítka pro výměnu fotky, tak dojde k přidání dalšího obrázku do šablony a ke změně rozložení strany. Automaticky je potom vybrána nejbližší vhodná šablona z části Rozložení strany, která odpovídá aktuálnímu počtu obrázků na stránce.

Podobně lze v náhledu stránky editovat a upravovat vložený text. Ovládací panel v tomto případě nabízí základní možnost přesunu textového rámce a úpravy textu. Horní řádek ikon v ovládacím panelu nastavuje vlastnosti textu jako velikost, typ a barvu fontu nebo odsazení a zarovnání. Spodní řádek pracuje přímo s textovým rámcem, kde lze nastavit, zda rámec vyplní levou nebo pravou stranu fotoknihy, nebo vyplní celou dvoustranu. Ikony Ikona. Ikona. určují, zda v případě více rámců nad sebou bude aktuální rámec nad nebo pod existujícím rámcem. Obdobně jako ve Stylu rozložení v nástrojovém panelu je možné také pro textový rámec určit vlastnosti vnějšího a vnitřního rámu. Ikona Ikona. nastaví zvolené parametry jako výchozí pro celý projekt.

Ovládací panel samostatně vloženého obrázku Ikona. umožňuje změnit výřez zobrazené fotky, přesunout obrazový rámec na jiné místo ve fotoknize nebo fotku vyměnit na jinou. Nastavení vlastností obrazového rámce je obdobné jako u textového rámce.

 

 

K dispozici je celkem 9 různých šablon fotoknih. U každé šablony můžete v části Rozložení zvolit typ rozložení obrázků a textu na stránce.

Po výběru z připravených šablon je možné upravit Nastavení papíru. Zakázka může mít minimálně 24 stran a maximálně 100. První a poslední stránka nemá protistranu.

Dále lze nastavit parametry Pozadí papíru a Vnitřní rám. Volba Vzor pozadí v části Pozadí papíru zobrazí dekorativní vzory pozadí u vybraných šablon. V této části můžete ještě nastavit barvu pozadí.

V části Vnitřní rám můžete nastavit volby Šířku, Zaoblení, Průhlednost a zvolit barvu rámu. Dekorace zobrazí ozdobné dekorace na stránce fotoknihy.

Všechny změny se ihned projeví na zobrazené tiskové předloze.