Souborové operace

Zoner Photo Studio se chová podobně jako tradiční průzkumník Windows (Explorer).

Přehled základních operací se soubory:

 • kopírování a přesouvání souborů mezi složkami metodou táhni a pusť*
 • kopírování a přesunování souborů přes schránku*
 • kopírování (vytváření) zástupců
 • zakládání nových složek
 • mazání souborů a složek
 • přejmenování souborů a složek
 • zobrazování oken vlastností souborů

Místní nabídka

Pokud v okně Průzkumník klepnete na soubor pravým tlačítkem myši, objeví se podobná místní nabídka, jakou znáte z programu Průzkumník systému Windows.

Označování (výběr) souborů

Označování souborů v okně Průzkumník pracuje stejně jako v systémovém průzkumníku Windows. Další možnosti vybírání souborů jsou sdruženy do menu Organizovat | Výběr. Pomocí funkce Organizovat | Výběr | Pokročilý výběr [Num /] lze vybrat soubory podle následujících kritérií: Jméno souboru, Hodnocení a Značka. Výběr souborů se změní na základě zvoleného režimu výběru – Vybrat, Přidat k výběru, Odstranit z výběru a zpřesnit výběr. Režimy Přidat k výběru a Odebrat z výběru lze rychle vyvolat v Průzkumníku pomocí klávesových zkratek [Num+] a [Num-].

Souborový strom versus katalog

Většina programů pro práci s digitální fotografií volí jeden ze dvou základních přístupů k fotografiím – klasické prohlížení souborového stromu nebo prohlížení katalogů indexovaných souborů. Každý způsob má v určitých situacích své výhody i nevýhody. Zoner Photo Studio sdružuje oba způsoby. Pro běžnou práci s obrázky není potřeba zakládat žádný katalog. Naopak pro podrobnou a přehlednou práci, zejména s externími (vyjímatelnými) médii lze velmi pohodlně pracovat s databází obrázků.

Pokročilé souborové operace

Zoner Photo Studio umožňuje naráz provádět více souborových operací jako je kopírování a přesun souborů. Každá taková operace se může nacházet ve třech stavech:

 • Běžící – Provádí se kopírování/přesun souborů. V takovém stavu je vždy pouze jediná souborová operace.
 • Pozastavená – Do tohoto stavu musíte operaci přepnout ručně, ta se pak sama nikdy nerozběhne, je však možné ji přesunout zpátky do fronty.
 • Čekající ve frontě – Do tohoto stavu se dostane operace tehdy, pokud je do zpracování zařazena nová operace, která se automaticky stává běžící. Kterákoliv operace čekající ve frontě může vaším zásahem předběhnout ostatní čekající.

Operace se automaticky zpracovávají v pořadí LIFO – novější operace má přednost před staršími. Pokud chcete do této automatiky zasáhnout, pak má dvě možnosti:

 • Nechat operaci, na kterou čeká, předběhnout ve frontě zpracování. Ostatní operace se automaticky rozjedou po jejím skončení.
 • Běžící operaci pozastavit – tím se automaticky rozběhne nejmladší operace z fronty. Pozastavenou operaci je možné dát do fronty, pak se sama rozjede, jakmile přijde na řadu.

Základní organizační operace

Menu Organizovat obsahuje všechny volby pro dokonalý přehled nad multimediálními daty a jejich katalogizaci. V této nabídce naleznete volby pro založení nové složky, alba, nebo archivu, tradiční funkce pro práci se schránkou Windows (kopírovat, vložit, …), dále funkce pro efektivní výběr souborů (vybrat vše, inverze výběru nebo výběr podle různých kritérií).