Zarovnat obrázky

Pokud vyfotíte ze stejného místa několik snímků bez použití stativu, můžete je pomocí této funkce zarovnat. Po výběru obrázků v okně Průzkumník spusťte Vytvořit(modul Správce) | Skládání multiexpozic | Zarovnat obrázky…, v prvním kroku můžete výběr obrázků ještě upravit. V dalším kroku se program pokusí nalézt společné body v obrázcích a pomocí nich jednotlivé snímky spasovat. Jednotlivé snímky se vždy zarovnávají k prvnímu obrázku, v levé části dialogu je seznam všech obrázků, kromě prvního obrázku je možné jednotlivé obrázky vybírat myší a v pravé části kontrolovat zarovnání vůči prvnímu obrázku. Pod náhledem jsou tlačítka, pomocí kterých můžete zobrazit první obrázek, zarovnaný obrázek, případně oba obrázky prolnuté přes sebe.

Jestliže se pro některý obrázek nepodařilo najít žádné společné body nebo není správně zarovnán, můžete spustit editaci bodů pomocí tlačítka Editovat společné body. V pravé části se vedle sebe zobrazí oba zarovnávané obrázky a jejich společné body. Kliknutím do požadovaného místa levého či pravého obrázku přidáte nový bod, program se automaticky pokusí nalézt pozici párového bodu v druhém obrázku, tuto pozici můžete změnit táhnutím bodu myší. Vybraný bod je možné odstranit klávesou [Delete] nebo tlačítkem Smazat vybraný bod, tlačítkem Smazat všechny body lze najednou odstranit všechny zadané body. Kdykoliv v průběhu editace bodů je možné pomocí tlačítek v pravé části zobrazit prolnuté obrázky a tím zkontrolovat zarovnání. Tlačítkem Uložit zadané body dokončíte editaci a zarovnáte podle nově zadaných bodů, tlačítkem Ukončit editaci bez uložení bodů se vrátíte do stavu před editací.

Pomocí volby Oříznout dojde k oříznutí okrajových částí kde se jednotlivé snímky dokonale nepřekrývají.

V posledním kroku lze zvolit parametry pro uložení obrázku, je možné přidat k jménu jednotlivých souborů vhodnou příponu, zvolit složku, do které budou obrázky uloženy a také formát souborů.