Modifikace formátovacího řetězce

Pokročilé formátovací řetězce najdou uplatnění především při hromadném přiřazení informací do EXIF. 

Pokročilí uživatelé je mohou využít i při hromadném přejmenování fotografií, kde je však nutné tuto funkci aktivovat, a to zadáním symbolu „* (hvězdička) jako prvního znaku v poli „Jméno souboru“. 

Významy jednotlivých polí:

Pole Význam
{II} Pořadí obrázku
{IC} Celkový počet obrázků
{PAGE} Číslo stránky, na které bude obrázek
{PAGES} Celkový počet stránek
{TIME} Aktuální čas (např. na začátku generování galerie)
{DATE} Aktuální datum
{NAMEEXT} Jméno souboru s příponou
{NAME} Jméno souboru bez přípony
{EXT} Přípona souboru
{PATH} Cesta k souboru
{FS} Velikost souboru
{TC} nebo {PT} Vytvořeno (Snímek pořízen)
{TM} nebo {TA} Změněno (Otevřeno)
{W} Šířka
{H} Výška
{BPP} Bitů na pixel
{IS} Velikost dat
{C} Komprese
{CM} Barevný model
{DPI} DPI
{A} Autor
{T} Název
{K} Klíčová slova
{D} Popis
{AUD} Zvuková poznámka
{FLASH} Blesk
{ET} Doba expozice
{F} Clona
{FL} Ohnisková vzdálenost
{ISO} ISO
{CAM_MAXAPERTURE} Maximální clona
{CAM_FOCALLENGTH35MM} Ohnisková vzdálenost (EQ 35 mm)
{CAM_DIGITALZOOM} Digitální zoom
{CAM_EXPOSITIONADJUSTMENT} Vyvážení expozice
{CAM_EXPOSUREMETERINGMODE} Režim měření expozice
{CAM_EXPOSUREMODE} Režim expozice
{CAM_WHITEBALANCE} Vyrovnání bílé
{CAM_MODEPSMA} Program expozice
{CAM_ORIENTATION} Orientace
{CAM_SHARPNESS} Ostrost
{CAM_CONTRAST} Kontrast
{CAM_SATURATION} Sytost
{CAM_GAINCONTROL} Kontrola zesílení
{CAM_PHOTOENHANCEMENT} Vylepšení obrazu
{CAM_SCENECAPTURETYPE} Typ snímané scény
{CAM_LIGHTSOURCE} Světelný zdroj
{CAM_FLASHDETAILED} Blesk podrobněji
{CAM_LENSNAME} Použitý objektiv
{CAM_FOCUSMODE} Mód ostření (automatický nebo manuální)
{CAM_FLASHENERGY} Energie blesku
{CAM_FLASHBIAS} Vyvážení blesku
{CAM_SCENETYPE} Typ scény
{CAM_SUBJECTDISTANCE} Vzdálenost subjektu
{CAM_SUBJECTDISTANCERANGE} Režim vzdálenosti (makro apod.)
{CAM_COLORPROFILE} Jméno barevného profilu obrázku (pokud je přítomen)
{CAM_CAMHWMAKER} Výrobce fotoaparátu
{CAM_CAMHWMODEL} Model aparátu
{CAM_CAMERASW} Software
{CAM_FIRMWARE} Verze firmware
{CAM_CAMERASERIALNUMBER} Sériové číslo aparátu
{CAM_CAMERAOWNER} Majitel aparátu
{CAM_LONGITUDE} Zeměpisná délka
{CAM_LATITUDE} Zeměpisná šířka
{CAM_ALTITUDE} Nadmořská výška
{IMG_PICTURERATING} Hodnocení obrázku
{IMG_ISSIGNED} Podpis obrázku
{IMG_HASCAMERADATA} Indikátor přítomnosti fotografických informací
{IMG_HASTEXTDATA} Indikátor přítomnosti textových informací
{IMG_COLORSPACE} Barevný prostor (sRGB apod.)
{IMG_QUALITY} Kvalita JPG komprese originálu snímku
{IMG_COPYRIGHTEDITOR} Copyright editora
{IMG_COPYRIGHTPHOTOGRAPH} Copyright fotografa
{IMG_CATEGORY} Kategorie
{IMG_SUPCAT} Doplňková kategorie
{IMG_CAPTIONWRITER} Autor popisu
{IMG_AUTHORPOSITION} Pozice autora
{IMG_CITY} Město
{IMG_STATE} Stát/Provincie
{IMG_COUNTRY} Země
{IMG_COUNTRYCODE} Kód země
{IMG_LOCATION} Pozice
{IMG_CREDIT} Zásluhy
{IMG_PHOTOSOURCE} Zdroj
{IMG_HEADLINE} Nadpis
{IMG_SPECIALINSTRUCTIONS} Instrukce
{IMG_TRANSREF} Odkaz na původ
{IMG_URGENCY} Naléhavost
{IMG_LABEL} Značka
{IMG_PICTURERATING} Hodnocení
{USRF#xx} Uživatelské informace (xx je číslo informace)

Pouze HTML galerie

{GPSLINK} Standardně odkaz na webové mapy

Pouze při filtrování obsahu Katalogu

{RT_SEARCH_RANK} Počet výskytů hledaného textu v souboru
{RT_SEARCH_GPSDISTANCE} Vzdálenost od bodu hledání

Pokud je v poli modifikátor #S a pole není poslední, bude za text automaticky zapsán oddělovač textu – standardně znak čárka a mezera „, “. Například řetězec {NAME#S}{D} bude rozvinut jako „Fotka, popisek“ pokud bude mít popisek, v opačném případě bude výsledek „Fotka“ bez oddělovače. Pokud vám  nevyhovuje standardní oddělovač, může si jej pomocí zápisu {NAME#S:“; „} pře­definovat.

Většina polí má předdefinovány popisky polí, např. {NAME} „Jméno: “ apod. Tyto popisky je možné automaticky využívat přidáním #P za jméno pole. Například řetězec {NAME#P} bude rozvinut na „Jméno: Fotka.jpg“. Tohoto lze opět s výhodou využít u polí, která jsou volitelná, protože pokud se nebudou v obrázku vyskytovat, nebude popisek použit.

Pokud vám nevyhovuje předdefinovaný text, je možné definovat vlastní. Změna automatického popisku se provádí takto: {NAME#P:“Moje jméno: „}.

Další možnosti rozšíření

Modifikátor zápisu velikosti pro pole {FS} a {IS}
{FS} automaticky
{FS#FM:A} automaticky
{FS#FM:B} bajtů
{FS#FM:K} kilobajtů
{FS#FM:M} megabajtů
{FS#FM:G} gigabajtů
{FS#FM:A-} automaticky (bez jednotky)
{FS#FM:B-} bajtů (bez jednotky)
{FS#FM:K-} kilobajtů (bez jednotky)
{FS#FM:M-} megabajtů (bez jednotky)
{FS#FM:G-} gigabajtů (bez jednotky)
Změna vnitřního oddělovače pro {IID_KEYWORDS}
{K#IS:”;”} vlastní vnitřní oddělovač (výchozí je „,“)
Implicitní hodnota
{TC#DV:“Neznámá“} „Neznámá“ hodnota pro zobrazení pokud nelze použít vybrané pole
{TC#DV} „?“
Změna velikosti znaků
{NAME} beze změny (standardní chování)
{NAME#C:U} všechny velké
{NAME#C:L} všechny malé
{NAME#C:C} v každém slově první znak velký, ostatní malé
Potlačení vypsání znaků
{???#DO} zabraňuje vypsání vlastního textu, používá se na generování názvu políčka např. {NAME#DO#P} „Jméno:“
{???#DO:ONLYIFVALID} generuje textový výstup jen v případě platnosti tagu pro daný soubor

Formátování data a času

{TC#F:S} krátký formát (18.7.2007 16:45)
{TC#F:L} dlouhý formát (18. července 2007 16:45:15) – standardní chování
{TC#FD:S/L} pouze datum (krátký/dlouhý)
{TC#FT:S/L} pouze čas (krátký/dlouhý)
{TC#FT:“formát času“}
h Hodina bez úvodní nuly, 12hodinový cyklus
hh Hodina s úvodní nulou, 12hodinový cyklus
H Hodina bez úvodní nuly, 24hodinový cyklus
HH Hodina s úvodní nulou, 24hodinový cyklus
m Minuty bez úvodní nuly
mm Minuty s úvodní nulou
s Sekundy bez úvodní nuly
ss Sekundy s úvodní nulou
t Jednoznakové označení dopoledne/odpoledne – o/d
tt Víceznakové označení dopoledne/odpoledne – odp./dop.
{TC#FD:“formát data“}
d Den měsíce bez úvodní nuly
dd Den měsíce s úvodní nulou
ddd Tříznaková zkratka dne v týdnu
dddd Plné jméno dne v týdnu
M Měsíc jako číslo bez úvodní nuly
MM Měsíc jako číslo s úvodní nulou
MMM Měsíc jako tříznaková zkratka
MMMM Měsíc jako plné jméno
y Rok jako poslední dvě čísla bez úvodní nuly
yy Rok jako poslední dvě čísla s úvodní nulou
yyyy Rok jako všechna 4 čísla
Jména měsíců, dnů a jiné jazykově závislé texty jsou nahrazovány podle aktuálního nastavení systému.
Příklad použití
formátovací řetězec: {TC#FD:“ddd‘,‘ MMM dd yy“#S:“; “}{TC#FT:“hh‘:‘mm‘:‘ss tt“}
výsledek: pá, VII 18 03; 18. července 2003 16:45:15

Formátování GPS souřadnic

{CAM_LONGITUDE} Stupně° Minuty´ Sekundy˝ Písmeno (49° 33‘ 30“ S)
{CAM_LONGITUDE#F:N} identické jako CAM_LONGITUDE bez parametrů
{CAM_LONGITUDE#F:S} Stupně° Minuty´ Sekundy˝ Písmeno s desetinnou přesností (49.00° 33.00´ 30.00˝ V)
{CAM_LONGITUDE#F:M} Stupně° Minuty´ s desetinnou přesností (+49° 33.500´)
{CAM_LONGITUDE#F:D} Stupně jako desetinné číslo (49.5583333)

Formátování GPS souřadnic v sytému JTSK

{CAM_LONGITUDE#F:J} vrací X s přesností na 2 desetinná místa
{CAM_LATITUDE#F:J} vrací Y s přesností na 2 desetinná místa
{CAM_LONGITUDE#F:JR} vrací zaokrouhlenou hodnotu

 

Řetězce použité při generování galerií HTML jsou rozšířeny o možnost specifikovat, ze kterých souborů jsou data získávána. Pokud jsou formátovací řetězce zapsány VELKÝMI písmeny, bere se jako zdroj originální obrázek na disku. Pokud jsou zapsány malými písmeny, bere se jako zdroj obrázek, který bude umístěn na webu.

Modifikátory je možné řetězit. Příklad použití: {NAME#C:U#P}. Pokud nebude mít některý smysl v kontextu ve kterém bude užit, bude ignorován.

Možnosti změny vzhledu v režimu dlaždic a náhledů

  • <b>, </b> – začátek a konec tučného písma
  • <i>, </i> – začátek a konec kurzívy
  • <br /> – nový řádek (použitelné v kombinaci s {_E#T:“<br />“})
  • <alb>, </alb> – začátek a konec textu, který se automaticky zalamuje (např. popis v režimu dlaždice)
  • <a href=“http://www…“>, </a> – aktivní link…