Řazení

Soubory ve složce je možné seřadit podle atributů jednotlivých souborů, tj. podle přídavných parametrů fotografií obsažených v EXIFu. Volba se provádí v kontextové nabídce Průzkumníka (položka Seřadit podle), v menu Průzkumníka Organizovat | Seřadit podle nebo tlačítkem Ikona. (Zobrazení a řazení) z panelu nástrojů, případně z řadicího záhlaví, viz Organizovat | Seřadit podle | Zobrazit záhlaví nebo Zobrazení a řazení | Zobrazit záhlaví pro řazení.

Uživatelské řazení – v tomto režimu si můžete obrázky libovolně přeskupit přetažením náhledu myší na nové místo. První přepnutí na uživatelský režim řazení zachová aktuální pořadí. Nyní může uživatel jednoduše myší přesunout obrázek na pozici, kterou potřebuje – červená čára naznačuje budoucí pozici. Uživatelské řazení je možné z místní nabídky kdykoliv vynulovat. Pokud zastavíte s ukazatelem myši u okraje okna, posune se automaticky zobrazení celé plochy požadovaným směrem.

Způsob řazení má vliv na rychlost programu – řazení podle EXIFu vyžaduje před zobrazením náhledů souborů načtení potřebných údajů ze všech souborů. Z tohoto důvodu je řazení podle jména nejrychlejší.

Zobrazovat složky – umožní změnu nastavení zobrazení složek v Průzkumníku.
Pokud k možnosti přistupujete přes dialog Seřadit podle:

  • Volba Vždy zobrazí složky ve filmovém pásu v náhledu.
  • Volba Nikdy skryje zobrazení složek v Průzkumníku.
  • Pokud je zvolená možnost Vždy, je zvolená i možnost Pouze ve složce bez obrázků, která je vhodná v případě, že složka obsahuje pouze podsložky bez dalšího obrázků.

Pokud k možnosti přistupujete přes dialog Zobrazení a řazení:
Zaškrtnutím možnosti se Vám vždy budou zobrazovat složky. Odškrtnutím možnosti se Vám nebudou zobrazovat složky.

Seskupit RAW a JPG

V případě volby seskupení lze vybrat preferenci RAW nebo JPG formátu. U každé miniatury uvidíte vpravo nahoře ikonu, která informuje o seskupení formátů a o preferované variantě. Pokud zvolíte preferenci JPG, znamená to, že vše, co u seskupených fotek vidíte i upravujete, jsou JPG verze. Preference RAW použijte, pokud raději upravujete fotky v RAWu. S rychlostí načítání vám při třídění fotek pomůže, pokud zaškrtnete volbu Rychlého náhledu. V modulech Správce i Vyvolat pod histogramem vidíte nápisy RAW + JPG. Podtržený formát je ten, s kterým aktuálně pracujete.

Pokud je u miniatury seskupení přeškrtnutý, tak to znamená, že RAW i JPG obsahují rozdílná metadata. Chcete-li je seskupit, tak je třeba nastavit oběma formátům stejné informace nebo v Seskupit RAW a JPG nastavit výjimku Seskupovat i s rozdílnými metadaty.

V kontextovém menu snímku ve Správci lze zvolit mezi volbami Umožnit seskupování RAW a JPG a Zabránit seskupování RAW a JPG. V případě, že je seskupování tímto způsobem zabráněno, tak lze u volby Seskupit RAW a JPG nastavit výjimku Seskupovat i vyloučené ze seskupování a seskupování provést.

Další informace

Ovládněte duo RAW + JPG s vychytávkami jarní aktualizace Zoner Photo Studia X