Vrstvy

Dokument v Editoru může mít více vrstev, což umožňuje pokročilé úpravy obrázků. Vrstvy lze ovládat ze sekce Vrstvy v dolní části bočního panelu Editoru, kde je zobrazen seznam vrstev. Po kliknutí na vrstvu pravým tlačítkem myši se zobrazí místní nabídka s příkazy pro práci s vrstvami. Všechny dostupné operace s vrstvami lze také ovládat z hlavní nabídky Editoru Vrstva.

Práce s vrstvami

Aktivní vrstvu vyberete jednoduše kliknutím na název vrstvy v seznamu vrstev, aktivní vrstva je v seznamu podbarvena modrou barvou.

Mezi základní parametry vrstvy patří Krytí a Režim prolnutí – ten určuje způsob, jak se obsah vrstvy zobrazí v souvislosti s obrazem pod aktuální vrstvou.

Viditelnost vrstvy můžete změnit kliknutí na ikonu se symbolem oka v seznamu vrstev. Při současném držení klávesy [Ctrl] lze rychle skrýt nebo zobrazit ostatní vrstvy.

Pro posun a transformaci vrstvy lze použít nástroj Přesun a transformace.

Pomocí kláves Ctrl a Shift při kliknutí na název vrstvy lze vybrat více vrstev a pak s nimi lze hromadně provádět některé operace – např. mazat, přesouvat, sloučit.

Vrstvu lze přidat několika způsoby:

 • Vložit prázdnou vrstvu – vloží prázdnou rastrovou vrstvu, do které lze kreslit nástrojem Štětec nebo Výplň, případně lze vybrat část nebo celou prázdnou vrstvu a použít příkazy z nabídky VýběrVyplnit a Obtáhnout.
 • Vložit barevnou vrstvu – vloží novou rastrovou vrstvu vyplněnou zvolenou barvou.
 • Vložit ze schránky – vloží novou rastrovou vrstvu s obsahem schránky.
 • Vložit ze souboru – zobrazí dialogové okno pro výběr obrázku. Po vybrání obrázku se tento vloží jako nová rastrová vrstva.
 • Vložit text – vloží text jako novou vrstvu. Parametry textu lze ovládat v panelu parametrů.
 • Vložit symbol – vloží text jako novou vrstvu. Parametry symbolu lze ovládat v panelu parametrů.
 • Vložit tvar – vloží tvar jako novou vrstvu. Parametry tvaru lze ovládat v panelu parametrů.
 • Vložit čáru – vloží čáru jako novou vrstvu. Parametry čáry lze ovládat v panelu parametrů.
 • Vyvážení bílé, Expozice, Barva, Úrovně, Křivky – vloží vrstvu úprav – parametrickou vrstvu, která ovlivňuje jednu nebo více vrstev v dokumentu

Vrstvu lze také Duplikovat, Smazat nebo Přejmenovat. Změnu pořadí vrstev lze provést v seznamu vrstev jejich přetažením pomocí myší.

Vrstvu s vloženým objektem (text, symbol, tvar, čára) lze Rastrovat – tím se převede na rastrovou vrstvu a bude na ni možno používat filtry a efekty, nicméně text nebo symbol už nebude možné změnit.

Pro slučování vrstev lze použít následující příkazy:

 • Sloučit dolů – aktivní vrstva se sloučí s vrstvou, která leží v seznamu hned pod ní a vznikne jedna nová rastrová vrstva.
 • Sloučit vybrané – sloučí všechny vybrané
 • Sloučit viditelné – sloučí všechny viditelné vrstvy do jedné rastrové vrstvy. Neviditelné vrstvy zůstanou dále v seznamu vrstev
 • Do jedné vrstvy – sloučí všechny vrstvy do jedné rastrové vrstvy.

Vrstvy úprav

Vrstvy úprav jsou parametrické vrstvy pro bezztrátové úpravy. Lze použít pět typů – Vyvážení bílé, Expozice, Úrovně, Křivky, Barva. Vrstvu lze přidat dvěma způsoby:

 • Kliknutím na ikonku pro přidání vrstvy úprav v seznamu filtrů u jména filtru (v nástroji Domů) – vrstva se přidá nad aktuální vrstvu a bude svázána s touto vrstvou
 • z menu Vrstva | Přidat vrstvu nebo z panelů nástrojů pod seznamem vrstev – přidá se nad aktuální vrstvu a bude ovlivňovat všechny vrstvy umístěné pod ní. Vrstvu lze kdykoliv pomocí myši přetáhnout na jinou obsahovou vrstvu a tím ji s ní svázat. Nebo naopak ji přesunout před/za jinou vrstvu a svázání zrušit.

Po vytvoření vrstvy úprav lze parametry vrstvy kdykoliv měnit v nástroji Domů.

Na vrstvu úprav lze přidat masku, lze jí nastavit krytí a režim prolnutí.

Více informací

Režimy překrytí umožňují nepřeberné možnosti úprav fotografií

Maska vrstvy

Vrstvě lze přidat Masku, která určuje jaká část vrstvy bude viditelná nebo skrytá (průhledná). Maska je pouze v odstínech šedi – černá barva masky vrstvu skrývá (zprůhledňuje), bílá barva vrstvu odkrývá. Do masky je nejvhodnější kreslit nástrojem Štětec, nicméně na ní fungují i další nástroje a filtry. Pro kreslení do masky musíte nejdříve kliknout na symbol masky u vrstvy, se kterou chcete pracovat. Aktivní část vrstvy – obraz nebo maska je v seznamu vrstev ohraničena. Symbol zámku mezi obrazem vrstvy a maskou určuje, zda je maska svázána s vrstvou, což se projeví při použití nástroje Přesun a Transformace.

Funkce pro práci s maskou:

 • Odkrýt vše – přidá do hladiny masku, při které je celý obraz odkrytý. Následně lze např. štětcem s vybranou černou barvou části obrazu skrývat.
 • Skrýt vše – přidá do hladiny masku, při které je celý obraz skrytý.
 • Odkrýt výběr – přidá do hladiny masku, při které je vybraná část obrázku odkrytá.
 • Skrýt výběr – přidá do hladiny masku, při které je vybraná část obrázku skrytá.
 • Přidat výběr do masky – přidá do masky vybranou část obrázku.
 • Odebrat výběr z masky – odebere z masky vybranou část obrázku.
 • Průsečík výběru s maskou – vytvoří masku jako průsečík aktuální masky a výběru.
 • Nastavit masku do výběru – vytvoří nový výběr na základě aktuální masky.
 • Přidat masku k výběru – vytvoří nový výběr přidáním masky k aktuálnímu výběru.
 • Odečíst masku z výběru – vytvoří nový výběr odečtením masky od aktuálního výběru.
 • Průsečík masky s výběrem – vytvoří nový výběr jako průsečík masky a aktuálním výběrem.
 • Zobrazení masky vrstvy – obsahuje volby pro různé způsoby zobrazení masky vrstvy pro přesnější práci s maskou. Obsahuje následující volby pro zobrazení překryvu: Nezobrazovat, Normální, Inverzní, Pouze maska.
 • Svázat masku s vrstvou – pokud je tato volba aktivní, při manipulaci s vrstvou pomocí nástroje Přesun a transformace se maska bude přesouvat a transformovat stejně jako vrstva.
 • Invertovat masku – invertuje masku – co bylo v obraze skryté, bude odkryté a naopak.
 • Aplikovat masku – zruší masku a nastaví ji jako průhlednost obsahu vrstvy.
 • Odstranit masku – odstraní masku vrstvy.
 • Zakázat masku – dočasně zakáže masku vrstvy. Stejným příkazem lze masku vrstvy opět povolit.

Při kliknutí na masku vrstvy lze podržet některé klávesy nebo jejich kombinace a tím rychle použít následující funkce:

 • Ctrl – Nastavit masku do výběru
 • Ctrl + Shift – Přidat masku k výběru
 • Ctrl + Alt – Odebrat masku z výběru
 • Ctrl + Shift + Alt – Průsečík masky s výběrem
 • Shift – Zakázat masku
 • Alt – Zobrazit pouze masku

Více informací

Má první maska: Průvodce maskami v Zoner Photo Studiu

Skupiny vrstev

Vrstvy lze organizovat do skupin. Skupina vrstev se vytvoří příkazem Vytvořit skupinu v panelu pro práci s vrstvami. Pokud je vybráno více vrstev, umístí se tyto vrstvy do nově vytvořené skupiny. Vrstvu do skupiny lze umístit přetažením vrstvy na skupiny vrstev. Skupiny vrstev lze do sebe libovolně zanořovat. Skupina vrstev má podobné vlastnosti jako jiné vrstvy – lze jí nastavit Krytí, Režim, Masku a Efekty.

Ve výchozím stavu má vrstva nastavený režim Beze změny – v tom případě slouží skupina primárně pouze pro organizaci vrstev.

Pro zrušení skupiny vrstev slouží příkaz Zrušit skupinu – pokud skupina obsahovala nějaké vrstvy, zůstanou nadále v dokumentu.

Efekty vrstvy

Vrstvám lze nastavit různé efekty, které lze později libovolně měnit. Dialogové okno pro nastavení parametrů efektů lze vyvolat pomocí volby Vrstva | Efekty… v nabídce Editoru, z kontextového menu na vrstvě nebo z panelu nástrojů pod seznamem vrstev. K dispozici jsou následující efekty:

 • Stín
 • Vnitřní stín
 • Vnější záře
 • Vnitřní záře
 • Obrys
 • Zkosení a reliéf
 • Satén
 • Překrytí barvou
 • Překrytí přechodem

Parametry efektů můžete uložit a později znovu vyvolat pomocí voleb Nastavení ve spodní části dialogového okna. Efekty lze mezi vrstvami kopírovat a vkládat z kontextového menu na vrstvě nebo z panelu nástrojů pod seznamem vrstev.

Formát ZPS

Dokument s vrstvami pro jejich pozdější úpravy lze uložit do souborového formátu s příponou ZPS. Před uložením do jiného obrazového formátu je nutné vrstvy sloučit do jedné a pozdější úpravy vrstev již nebudou možné.

Další informace

Jak vytvořit efekt dvojité expozice: s pomocí vrstev je to hračka

Jak do fotky přidat sníh: zvládnete to s pomocí vrstev

Vytvořte originální novoroční přání. Pomůžou vám vrstvy

Jak docílit dokonalé symetrie: pomůže vám modul Editor

Jak opravit barvu pleti na fotkách? Vyzkoušejte vrstvy

Jak na koláž z fotek? Pomůžou vám vrstvy a modul Vytvořit

Skládáme makrofotografie pomocí vrstev

Jak vytvořit pozvánku na akci

[Infografika] Režimy překrytí

[Infografika] Jak vyměnit nebe na fotografii