Ořez a otočení

Tento nástroj slouží k ořezu a otočení celého dokumentu, včetně všech vrstev.

Ořez obrazu provedete v okně Editor nástrojem pro ořez [C], který se nachází v panelu nástrojů. Nejprve natažením obdélníku vytyčíte část obrázku, která má zůstat zachována.

Před natažením obdélníku budoucího ořezu můžete jeho velikost či poměr stran omezit nastavením pevného poměru nebo pevné velikosti stran. K tomu slouží rozbalovací nabídka, ve které jsou již předdefinovány nejčastěji používané poměry stran a velikosti. Pro definici vlastních přednastavených poměrů ořezu klikněte na ikonu se symbolem ozubeného kola.

Volbou Volný poměr provádíte volný výřez bez omezení. Aktuální poměr odpovídá poměru ořezávaného obrázku. Volba Pevný poměr vám umožní nastavit poměr stran, který bude dodržován při tažení za libovolnou hranu vytyčovacího obdélníku. Volba Pevná velikost umožní zadat fyzickou velikost ořezového obdélníku v obrazových bodech.

Tlačítkem Prohodit hodnoty (mezi zobrazenými hodnotami poměrů stran či velikostí) v alternativním panelu nástroje nebo stiskem klávesy [X] lze jednoduše prohodit hodnoty poměru stran a změnit tak orientaci výřezu (na šířku nebo na výšku).

Pokud použijete klávesu [Ctrl+A], provedete vytyčení maximální plochy s ohledem na orientaci obrázku – nesouhlasí-li orientace stran zvoleného pevného poměru nebo velikosti s orientací obrázku, pak budou tyto hodnoty automaticky prohozeny.

Pomocí volby Otočení je možné číselně zadat přesnou hodnotu otočení obrázku. Otáčet ořezovým rámcem lze také při najetí kurzorem myši mimo ořezový rámec. Vedle posuvníku je tlačítko pro zadání horizontu [H] v obrázku – po natažení linky v obraze se obrázek natočí tak, aby zadaná linie byla vodorovná (resp. svislá).

V nabídce Ořezové značky je seznam značek, které je možné v náhledu zobrazit.

Volbou Odstranit ořezané pixely dojde k odstranění obrazových dat mimo ořezový rámec u všech rastrových vrstev. V opačném případě se pouze nastaví plátno dokumentu.

Každá operace s ořezovým rámcem se ukládá samostatně do historie operací. Pomocí funkce Zpět [Ctrl+Z] se lze vrátit o krok zpět, pomocí Opakovat [Ctrl+Y] se pak lze posunout o krok dopředu.

Klávesové zkratky

Kurzorové šipky Posun ořezového rámce
Ctrl+kurzorové šipky Rychlý posun ořezového rámce
Shift+kurzorové šipky Změna velikosti ořezového rámce
Ctrl+A Výběr největší plochy ořezu s ohledem na orientaci obrázku a zvolený poměr ořezu
X Prohození poměru ořezu
H Srovnání horizontu
Esc Zrušení ořezového rámce
Enter Potvrzení ořezu

Více informací

Naučte se vytvořit (nejen) kruhový ořez fotky. Pomůžou vám vrstvy

Ořezávání fotek: jednoduchý trik, jak vylepšíte kompozici a usnadníte si tisk fotek

Ořezem k lepší kompozici: 4 způsoby, jak vylepšit fotku oříznutím