Cartoon

Funkce manipuluje s obrazem do té míry, aby vytvořila efekt kresleného obrázku. Efekt zohledňuje hlavní obrysy v obraze a vyhlazuje zbývající části.

V prvním kroku je obraz zjemněn podle nastavení parametru Hladkost. Následně jsou nejvýraznější obrysy v obraze překresleny čárami o dané Tloušťce. Intenzitu prokreslení čar do obrazu ovlivňuje parametr Síla.