Klávesové zkratky

Globální zkratky

Ctrl+Tab, Ctrl+Shift+Tab Přepínání aktivní záložky
Ctrl+F4 Zavření aktivní záložky
F11, F12 Celá obrazovka (různé režimy)
Ctrl+M Možnosti
F1 Témata nápovědy
F2 Přejmenovat
F3 Prohlížeč
F5 Obnovit
F6 Zobrazení Navigátoru
F8 Zobrazení bočního panelu
F9 Zobrazení filmového pásu
Shift+Alt+C Kopírovat do složky
Shift+Alt+M Přesunout do složky
1 − 5 Nastavení hodnocení
0 Odstranění hodnocení
Shift+1 − 9 Nastavení značky
Shift+0 Odstranění značky

Základní úpravy obrazu (Správce a Editor)

Ctrl+L Otočit vlevo
Ctrl+R Otočit vpravo
Ctrl+Shift+R Přesně otočit
Ctrl+Shift+W Specifický ořez
Ctrl+E Změnit rozměry dokumentu
Ctrl+Shift+E Změnit rozměry podle obsahu
Ctrl+W Velikost plátna dokumentu
Ctrl+Shift+T Obrázek do obrázku
Ctrl+T Text do obrázku
Ctrl+Shift+B Okraje a rámečky
Ctrl+Q Hromadný filtr
Shift+Alt+Q Aplikovat poslední použitý hromadný filtr

Vylepšení obrazu (Správce a Editor)

Ctrl+0 Automaticky vylepšit
Shift+L Úrovně
Shift+C Křivky
Ctrl+1 Upravit barvy
Ctrl+2 Upravit teplotu barev
Ctrl+3 Vylepšit expozici
Ctrl+5 Doostřit
Ctrl+6 Rozmazat
Ctrl+Shift+N Odstranit šum
Ctrl+Shift+A Chromatická vada
Ctrl+Shift+D Soudkovitost
Ctrl+Shift+G Vinětace
Ctrl+Shift+L Řádkový proklad
Ctrl+G Odstíny šedi

Průzkumník

 

Backspace O úroveň výš
Esc Zrušit výběr
Num * Inverze výběru
Num / Pokročilý výběr
Num + Přidat k výběru
Num − Odstranit z výběru
Ctrl+Shift+K Najdi a nahraď
Delete Smazat soubor/složku
Shift+Delete Smazat soubor/složku bez koše
Ctrl+Shift+C Kopírovat obrázek do schránky
Ctrl+C Kopírovat soubory/složku
Ctrl+X Vyjmout soubory/složku
Ctrl+V Vložit soubory/složku
Ctrl+A Vybrat vše
Ctrl+I Inverze výběru
Ctrl+F Rychlé vyhledávání
Ctrl+O Třídit obrázky
F7 Nová složka
Ctrl+Shift+M Odeslat emailem
Ctrl+Shift+F Konvertovat soubor
Shift+Enter Informace o obrázku
Alt+Enter Vlastnosti souboru
Ctrl+K Hromadné přiřazení informací
Ctrl+Shift+Q Hromadné přejmenování
Ctrl+Q Hromadný filtr – nastavení
Shift+Q Aplikovat poslední použitý hromadný filtr
Tab Přepínání aktivity mezi Průzkumníkem a Navigátorem
Shift+Tab Přepínání aktivity mezi dvěma Průzkumníky
Ctrl + Shift + P Připnutí fotky
Ctrl + U Odepnutí fotky

Editor

Ctrl+N Nový obrázek
Ctrl+Del Smazat soubor
Ctrl+Shift+Del Smazat soubor bez koše
Del Odstranění vybrané oblasti z obrázku
Ctrl+O Otevřít soubor
Ctrl+S Uložit soubor
Ctrl+Shift+S Uložit jako
Q Rychlé úpravy
F Rychlé filtry
P Domů
V Přesun a transformace
C Ořez a otočení
K Srovnání linií
M Obdélníkový výběr
O Elipsový výběr
L Laso
N Polygonové laso
A Magnetické laso
W Kouzelná hůlka
Shift+Q Výběrový štětec
Shift+G Přechodový filtr
R Redukce červených očí
S Klonovací razítko
U Žehlička
E Efektový štětec
J Retušovací štětec
I Zesvětlit
Shift+I Ztmavit
B Štětec
G Výplň
Shift+B Přechod
Y Guma
T Vložit text
Shift+T Vložit symbol
Shift+S Vložit tvar
D Vložit čáru
Shift+F Tilt-shift efekt
Shift+R Odlesk objektivu
X Deformační mřížka
Shift+X Volná deformace
Ctrl+A Vybrat celý obrázek
Ctrl+Shift+I Invertovat výběr
Esc Zrušit výběr (pokud nějaký existuje)
Ctrl+C Kopírovat obrázek
Ctrl+Ins Kopírovat obrázek
Ctrl+V Vložit obrázek
Shift+Ins Vložit obrázek
Shift+Enter Informace o obrázku
Kurzorové šipky Posun výběru nebo ořezového rámce
Mezerník Dočasný mód posunu obrázku myší
Num + Zvětšit měřítko
Num − Zmenšit měřítko
Num 0 Vsadit celý
Num * Normální velikost 1:1
Num / Zamknout měřítko
Home První soubor
End Poslední soubor
Page Up Předchozí soubor
Page Down Následující soubor
Shift+P Náhled barev před tiskem (při zapnuté správě barev a zvoleném profilu tiskárny)
Shift+O Zobrazit přepaly
Ctrl+Shift+H Pokročilý histogram
Ctrl+Z Zpět
Ctrl+Y, Ctrl+Shift+Z Opakovat
Ctrl+P Tisk

Další klávesové zkratky pro jednotlivé nástroje Editoru jsou uvedeny u popisu nástrojů, např. pro Ořez a otočení.

Editor – použití kolečka myši

 • otáčení nad obrázkem – změna měřítka obrázku nebo přechod na předchozí nebo následující obrázek
 • otáčení nad posuvníky – posun zvětšeného obrázku
 • Shift+otáčení – změna parametru průměr u nástrojů štětcového typu
 • Ctrl+otáčení – změna měřítka
 • posun myší při zmáčknutém kolečku myši – posun obrázku

Vyvolat

Ctrl+Shift+X Export
Del Smazání souboru
Ctrl+P Tisk
Ctrl+Z Zpět
Ctrl+Y Opakovat
Ctrl+L Otočit vlevo
Ctrl+R Otočit vpravo
A Automatické vylepšení
M Fotoaparát a objektiv
C Ořez a otočení
K Srovnání linií
G Přechodový filtr
R Kruhový filtr
B Štětcový filtr
U Vyhlazovací štětec
J Retušovací štětec
Ctrl+C Kopírovat úpravy do schránky
Ctrl+V Vložit úpravy ze schránky
Ctrl+S Uložit
Ctrl+Shift+C Kopírovat úpravy s nastavením
Shift+R Nastavit výchozí úpravy
Ctrl+Shift+R Vynulovat úpravy
Ctrl+Shift+V Vložit úpravy z předchozího souboru
Ctrl+Shift+N Použít úpravy na následující soubory
Ctrl+Shift+A Použít úpravy na všechny soubory
Ctrl+T Vytvořit preset

Prohlížeč

 • šipka vpravo, [Page Down] – následující obrázek
 • šipka vlevo, [Page Up] – předchozí obrázek
 • [Home], [End] – první/poslední obrázek ve složce
 • [Mezerník] – automatické promítání fotek s intervalem, který lze nastavit v dialogu Nastavení.
 • [+], [Num +], otáčení kolečkem myši od sebe – zvětšení měřítka
 • [-], [Num -], otáčení kolečkem myši k sobě – zmenšení měřítka
 • [Num *], [,] – měřítko 1:1
 • [Num 0], [.] – Vsadit celý
 • [Z], kliknutí levým tlačítkem myši – přepínání mezi měřítkem 1:1 a Vsadit celý
 • [Num /] – zamknutí měřítka
 • [L], [R] – otáčení obrázku
 • [Del] – smazání souboru
 • [I] – zobrazení záhlaví s informacemi o souboru
 • [F] – celá obrazovka
 • [Enter] – přepnutí do Zoner Photo Studia
 • [Ctrl+P] – tisk obrázku
 • [Esc] – zavření Prohlížeče

Více informací

Zoner Photo Studio podle vás