Klávesové skratky

Globálne skratky

Ctrl+Tab, Ctrl+Shift+Tab Prepínanie aktívnej záložky
Ctrl+F4 Zatvorenie aktívnej záložky
F11, F12 Celá obrazovka (rôzne režimy)
Ctrl+M Možnosti
F1 Témy pomocníka
F2 Premenovať
F3 Prehliadač
F5 Obnoviť
F6 Zobrazenie navigátora
F8 Zobrazenie bočného panela
F9 Zobrazenie filmového pásu
Shift+Alt+C Kopírovať do zložky
Shift+Alt+M Presunúť do zložky
1 − 5 Nastavenie hodnotenia
0 Odstránenie hodnotenia
Shift+1 − 9 Nastavenie značky
Shift+0 Odstránenie značky

Základné úpravy obrazu (Správca a Editor)

Ctrl+L Otočiť vľavo
Ctrl+R Otočiť vpravo
Ctrl+Shift+R Presne otočiť
Ctrl+Shift+W Špecifický orez
Ctrl+E Zmeniť rozmery
Ctrl+Shift+E Zmeniť rozmery podľa obsahu
Ctrl+W Veľkosť plátna
Ctrl+Shift+T Obrázok do obrázka
Ctrl+T Text do obrázka
Ctrl+Shift+B Okraje a rámčeky
Ctrl+Q Hromadný filter
Shift+Alt+Q Aplikovať posledný použitý hromadný filter

Vylepšenie obrazu (Správca a Editor)

Ctrl+0 Automaticky vylepšiť
Shift+L Úrovne
Shift+C Krivky
Ctrl+1 Upraviť farby
Ctrl+2 Upraviť teplotu farieb
Ctrl+3 Vylepšiť expozíciu
Ctrl+5 Doostriť
Ctrl+6 Rozmazať
Ctrl+Shift+N Odstrániť šum
Ctrl+Shift+A Chromatická vada
Ctrl+Shift+D Súdkovitosť
Ctrl+Shift+V Vinetácia
Ctrl+Shift+L Riadkový preklad
Ctrl+G Odtiene šedej

Prieskumník

Backspace O úroveň vyššie
Esc Zrušiť výber
Num * Inverzia výberu
Num / Pokročilý výber
Num + Pridať k výberu
Num − Odstrániť z výberu
Ctrl+Shift+K Nájdi a nahraď
Delete Zmazať súbor / priečinok
Shift+Delete Zmazať súbor / zložku bez koša
Ctrl+Shift+C Kopírovať obrázok do schránky
Ctrl+C Kopírovať súbory / zložku
Ctrl+X Vyňať súbory / zložku
Ctrl+V Vložiť súbory / zložku
Ctrl+A Vybrať všetko
Ctrl+I Inverzia výberu
Ctrl+F Rýchle vyhľadávanie
Ctrl+O Triediť obrázky
F7 Nová zložka
Ctrl+Shift+M Odoslať emailom
Ctrl+Shift+F Konvertovať súbor
Shift+Enter Informácie o obrázku
Alt+Enter Vlastnosti súboru
Ctrl+K Hromadné priradenie informácií
Ctrl+Shift+Q Hromadné premenovanie
Ctrl+J Porovnať obrázky
Ctrl+Q Hromadný filter – nastavenia
Shift+Q Aplikovať posledný použitý hromadný filter
Tab Prepínanie aktivity medzi Prieskumníkom a Navigátorom
Shift+Tab Prepínanie aktivity medzi dvoma prieskumníkmi

Editor

Ctrl+N Nový obrázok
Ctrl+Del Zmazať súbor
Ctrl+Shift+Del Zmazať súbor bez koša
Del Odstránenie vybranej oblasti z obrázku
Ctrl+O Otvoriť súbor
Ctrl+S Uložiť súbor
Ctrl+Shift+S Uložiť ako
Q Rýchle úpravy
F Rýchle filtre
P Domov
V Posun a transformácia
C Orez a otočenie
K Zrovnanie línií
M Obdĺžnikový výber
O Elipsový výber
L Laso
N Polygónové laso
A Magnetické laso
W Kúzelná palička
Shift+Q Výberový štetec
Shift+G Prechodový filter
R Redukcia červených očí
S Klonovacia pečiatka
U Žehlička
E Efektový štetec
J Retušovací štetec
I Zosvetliť
Shift+I Stmaviť
B Štetec
G Výplň
Shift+B Prechod
Y Guma
T Vložiť text
Shift+T Vložiť symbol
Shift+S Vložiť tvar
D Vložiť čiaru
Shift+F Tilt-shift efekt
Shift+R Odlesk objektívu
X Deformačná mriežka
Shift+X Voľná deformácia
Ctrl+A Vybrať celý obrázok
Ctrl+Shift+I Invertovať výber
Esc Zrušiť výber (pokiaľ nejaký existuje)
Ctrl+C Kopírovať obrázok
Ctrl+Ins Kopírovať obrázok
Ctrl+V Vložiť obrázok
Shift+Ins Vložiť obrázok
Shift+Enter Informácie o obrázku
Kurzorové šípky Posun výberu alebo orezového rámca
Medzerník Dočasný mód posunu obrázku myšou
Num + Zväčšiť mierku
Num − Zmenšiť mierku
Num 0 Vsadiť celý
Num * Normálna veľkosť 1:1
Num / Zamknúť mierku
Home Prvý súbor
End Posledný súbor
Page Up Predchádzajúci súbor
Page Down Nasledujúci súbor
Shift+P Náhľad farieb pred tlačou (pri zapnutej správe farieb a zvolenom profile tlačiarne)
Shift+O Zobrazi prepaly
Ctrl+Shift+H Pokročilý histogram
Ctrl+Z Späť
Ctrl+Y, Ctrl+Shift+Z Opakovať
Ctrl+P Tlač

Ďalšie klávesové skratky pre jednotlivé nástroje Editora sú uvedené pri popise nástrojov, napr. pre Orez a otočenie.

Editor – použitie kolieska myši

  • otáčanie nad obrázkom – zmena mierky obrázka alebo prechod na predchádzajúci alebo nasledujúci obrázok
  • Otáčanie nad posuvníky – posun zväčšeného obrázka
  • Shift+otáčanie – zmena parametra priemer pri nástrojoch štetcového typu
  • Ctrl+otáčanie – zmena mierky
  • posun myšou pri stlačenom koliesku myši – posun obrázku

Vyvolať

Ctrl+Shift+X Export
Del Zmazanie súboru
Ctrl+Z Späť
Ctrl+Y Opakovať
Ctrl+L Otočiť vľavo
Ctrl+R Otočiť vpravo
A Automatické vylepšenie
C Orez a otočenie
K Zrovnanie línií
G Prechodový filter
R Kruhový filter
B Štetcový filter
J Retušovací štetec
Ctrl+C Kopírovať nastavenia do schránky
Ctrl+V Vložiť nastavenie zo schránky
Ctrl+S Uložiť nastavenie

Více informací

Zoner Photo Studio podle vás