Klávesové skratky

Globálne skratky

Ctrl+Tab, Ctrl+Shift+Tab

Prepínanie aktívnej záložky

Ctrl+F4

Zatvorenie aktívnej záložky

F11, F12

Celá obrazovka (rôzne režimy)

Ctrl+M

Možnosti

F1

Témy pomocníka

F2

Premenovať

F3

Prehliadač

F5

Obnoviť

F6

Zobrazenie navigátora

F8

Zobrazenie bočného panela

F9

Zobrazenie filmového pásu

Shift+Alt+C

Kopírovať do zložky

Shift+Alt+M

Presunúť do zložky

1 − 5

Nastavenie hodnotenia

0

Odstránenie hodnotenia

Shift+1 − 9

Nastavenie značky

Shift+0

Odstránenie značky

Základné úpravy obrazu (Správca a Editor)

Ctrl+L

Otočiť vľavo

Ctrl+R

Otočiť vpravo

Ctrl+Shift+R

Presne otočiť

Ctrl+Shift+W

Špecifický orez

Ctrl+E

Zmeniť rozmery

Ctrl+Shift+E

Zmeniť rozmery podľa obsahu

Ctrl+W

Veľkosť plátna

Ctrl+Shift+T

Obrázok do obrázka

Ctrl+T

Text do obrázka

Ctrl+Shift+B

Okraje a rámčeky

Ctrl+Q

Hromadný filter

Shift+Alt+Q

Aplikovať posledný použitý hromadný filter

Vylepšenie obrazu (Správca a Editor)

Ctrl+0

Automaticky vylepšiť

Shift+L

Úrovne

Shift+C

Krivky

Ctrl+1

Upraviť farby

Ctrl+2

Upraviť teplotu farieb

Ctrl+3

Vylepšiť expozíciu

Ctrl+5

Doostriť

Ctrl+6

Rozmazať

Ctrl+Shift+N

Odstrániť šum

Ctrl+Shift+A

Chromatická vada

Ctrl+Shift+D

Súdkovitosť

Ctrl+Shift+V

Vinetácia

Ctrl+Shift+L

Riadkový preklad

Ctrl+G

Odtiene šedej

Prieskumník

Backspace

O úroveň vyššie

Esc

Zrušiť výber

Num *

Inverzia výberu

Num /

Pokročilý výber

Num +

Pridať k výberu

Num −

Odstrániť z výberu

Ctrl+Shift+K

Nájdi a nahraď

Delete

Zmazať súbor / priečinok

Shift+Delete

Zmazať súbor / zložku bez koša

Ctrl+Shift+C

Kopírovať obrázok do schránky

Ctrl+C

Kopírovať súbory / zložku

Ctrl+X

Vyňať súbory / zložku

Ctrl+V

Vložiť súbory / zložku

Ctrl+A

Vybrať všetko

Ctrl+I

Inverzia výberu

Ctrl+F

Rýchle vyhľadávanie

Ctrl+O

Triediť obrázky

F7

Nová zložka

Ctrl+Shift+M

Odoslať emailom

Ctrl+Shift+F

Konvertovať súbor

Shift+Enter

Informácie o obrázku

Alt+Enter

Vlastnosti súboru

Ctrl+K

Hromadné priradenie informácií

Ctrl+Shift+Q

Hromadné premenovanie

Ctrl+J

Porovnať obrázky

Ctrl+Q

Hromadný filter – nastavenia

Shift+Q

Aplikovať posledný použitý hromadný filter

Tab

Prepínanie aktivity medzi Prieskumníkom a Navigátorom

Shift+Tab

Prepínanie aktivity medzi dvoma prieskumníkmi

Editor

Ctrl+N

Nový obrázok

Ctrl+Del

Zmazať súbor

Ctrl+Shift+Del

Zmazať súbor bez koša

Del

Odstránenie vybranej oblasti z obrázku

Ctrl+O

Otvoriť súbor

Ctrl+S

Uložiť súbor

Ctrl+Shift+S

Uložiť ako

Q

Rýchle úpravy

F

Rýchle filtre

P

Domov

V

Posun a transformácia

C

Orez a otočenie

K

Zrovnanie línií

M

Obdĺžnikový výber

O

Elipsový výber

L

Laso

N

Polygónové laso

A

Magnetické laso

W

Kúzelná palička

Shift+Q

Výberový štetec

Shift+G

Prechodový filter

R

Redukcia červených očí

S

Klonovacia pečiatka

U

Žehlička

E

Efektový štetec

J

Retušovací štetec

I

Zosvetliť

Shift+I

Stmaviť

B

Štetec

G

Výplň

Shift+B

Prechod

Y

Guma

T

Vložiť text

Shift+T

Vložiť symbol

Shift+S

Vložiť tvar

D

Vložiť čiaru

Shift+F

Tilt-shift efekt

Shift+R

Odlesk objektívu

X

Deformačná mriežka

Shift+X

Voľná deformácia

Ctrl+A

Vybrať celý obrázok

Ctrl+Shift+I

Invertovať výber

Esc

Zrušiť výber (pokiaľ nejaký existuje)

Ctrl+C

Kopírovať obrázok

Ctrl+Ins

Kopírovať obrázok

Ctrl+V

Vložiť obrázok

Shift+Ins

Vložiť obrázok

Shift+Enter

Informácie o obrázku

Kurzorové šípky

Posun výberu alebo orezového rámca

Medzerník

Dočasný mód posunu obrázku myšou

Num +

Zväčšiť mierku

Num −

Zmenšiť mierku

Num 0

Vsadiť celý

Num *

Normálna veľkosť 1:1

Num /

Zamknúť mierku

Home

Prvý súbor

End

Posledný súbor

Page Up

Predchádzajúci súbor

Page Down

Nasledujúci súbor

Shift+P

Náhľad farieb pred tlačou (pri zapnutej správe farieb a zvolenom profile tlačiarne)

Shift+O

Zobrazi prepaly

Ctrl+Shift+H

Pokročilý histogram

Ctrl+Z

Späť

Ctrl+Y, Ctrl+Shift+Z

Opakovať

Ctrl+P

Tlač

Ďalšie klávesové skratky pre jednotlivé nástroje Editora sú uvedené pri popise nástrojov, napr. pre Orez a otočenie.

Editor – použitie kolieska myši

  • otáčanie nad obrázkom – zmena mierky obrázka alebo prechod na predchádzajúci alebo nasledujúci obrázok (podľa Nastavenia | Možnosti | Editor | Ovládanie kolieskom myši)
  • Otáčanie nad posuvníky – posun zväčšeného obrázka
  • Shift+otáčanie – zmena parametra priemer pri nástrojoch štetcového typu
  • Ctrl+otáčanie – zmena mierky
  • posun myšou pri stlačenom koliesku myši – posun obrázku

Vyvolať

Ctrl+Shift+X

Export

Del

Zmazanie súboru

Ctrl+Z

Späť

Ctrl+Y

Opakovať

Ctrl+L

Otočiť vľavo

Ctrl+R

Otočiť vpravo

A

Automatické vylepšenie

C

Orez a otočenie

K

Zrovnanie línií

G

Prechodový filter

R

Kruhový filter

B

Štetcový filter

J

Retušovací štetec

Ctrl+C

Kopírovať nastavenia do schránky

Ctrl+V

Vložiť nastavenie zo schránky

Ctrl+S

Uložiť nastavenie