Nástroje

V module Vyvolať je k dispozícii v predvolenom nastavení k dispozícii 10 nástrojov:

Ikona.  Presety;
Ikona. Automatické vylepšenie;
 Fotoaparát a objektív;
 Orez a otočenie;
Vyrovnanie línií;
Prechodový filter;
 Kruhový filter;
 Štetcový filter;
 Vyhladzovací štetec;
 Retušovacie nástroje.

Do modulu Vyvolať je ale možné pridať ešte nástroje na prácu s dokumentmi:

Ikona. Zvýrazňovač;
Ikona. Anonymizácia;
Ikona. Anotácia.

Pridanie nástrojov pre prácu s dokumentmi je možné v dialógu Možnosti. Otvoríte ich stlačením klávesovej skratky Ctrl+M. Potom otvoírte záložku Ostatné a začiarknite možnosť Zobraziť vo Vyvolať nástroje pre prácu s dokumentmi.

Všetky nástroje sú k dispozícii v pravom paneli, pod jednotlivými ikonami. Okrem Presetov sú ostatné nástroje dostupné aj v menu na hornej lište programu pod položkou Nástroje. Aktivovaný nástroj sa vždy otvorí v pravom paneli a zobrazia sa dostupné funkcie a parametre.

Pokiaľ užívateľ niektorú funkciu alebo parameter použil pre úpravu obrázku, zobrazí sa pri ikone daného nástroja v pravom paneli indikátor v podobe modrej bodky.

Nástroje nájdete v hornej lište, stlačením príslušného tlačidla sa vysunie panel s parametrami nástroja, opätovným stlačením sa panel znova schová. Nastavené parametre sú pri aplikácii nástroja automaticky použité. Všetky nástroje možno uviesť do východiskového stavu kliknutím na ikonu šípky v záhlaví nástroja. Tlačítko Zavrieť [Escape] prepne na nástroj lupa.

Ak nástroj pracuje s maskou, nájdete v hornej časti panelu zoznam vložených masiek, výberom príslušnej položky zvolíte masku, s ktorou chcete pracovať. Novú masku vložíte tlačidlom Pridať masku. Masku môžete Zmazať pomocou ikony so symbolom odpadkového koša vpravo v zozname masiek alebo z kontextového menu na maske, kde možno tiež masku Premenovať alebo Duplikovať. Podtržníkom pred menom masky možno masku vypnúť a znovu zapnúť. Pri nabehnutí na meno masky v zozname sa maska dočasne zobrazí prekrytá modrou farbou. Masku možno zobraziť aj trvalo, a to pomocou tlačidla Maska v hornej časti panelu.

Po výbere masky je možné nastaviť intenzitu úprav od nuly do sto percent pomocou posuvníka.