Nástroje

V module Vyvolať je k dispozícii v predvolenom nastavení k dispozícii 10 nástrojov:

Ikona.  Presety;
Ikona. Automatické vylepšenie;
 Fotoaparát a objektív;
 Orez a otočenie;
Vyrovnanie línií;
Prechodový filter;
 Kruhový filter;
 Štetcový filter;
 Vyhladzovací štetec;
 Retušovacie nástroje.

Do modulu Vyvolať je ale možné pridať ešte nástroje na prácu s dokumentmi:

Ikona. Zvýrazňovač;
Ikona. Anonymizácia;
Ikona. Anotácia.

Pridanie nástrojov pre prácu s dokumentmi je možné v dialógu Možnosti. Otvoríte ich stlačením klávesovej skratky Ctrl+M. Potom otvoírte záložku Ostatné a začiarknite možnosť Zobraziť vo Vyvolať nástroje pre prácu s dokumentmi.

Všetky nástroje sú k dispozícii v pravom paneli, pod jednotlivými ikonami. Okrem Presetov sú ostatné nástroje dostupné aj v menu na hornej lište programu pod položkou Nástroje. Aktivovaný nástroj sa vždy otvorí v pravom paneli a zobrazia sa dostupné funkcie a parametre.

Pokiaľ užívateľ niektorú funkciu alebo parameter použil pre úpravu obrázku, zobrazí sa pri ikone daného nástroja v pravom paneli indikátor v podobe modrej bodky.

Nástroje nájdete v hornej lište, stlačením príslušného tlačidla sa vysunie panel s parametrami nástroja, opätovným stlačením sa panel znova schová. Nastavené parametre sú pri aplikácii nástroja automaticky použité. Všetky nástroje možno uviesť do východiskového stavu kliknutím na ikonu šípky v záhlaví nástroja. Tlačítko Zavrieť [Escape] prepne na nástroj lupa.

Ak nástroj pracuje s maskou, nájdete v hornej časti panelu zoznam vložených masiek, výberom príslušnej položky zvolíte masku, s ktorou chcete pracovať. Novú masku vložíte tlačidlom Pridať masku. Masku môžete Zmazať pomocou ikony so symbolom odpadkového koša vpravo v zozname masiek alebo z kontextového menu na maske, kde možno tiež masku Premenovať alebo Duplikovať. Podtržníkom pred menom masky možno masku vypnúť a znovu zapnúť. Pri nabehnutí na meno masky v zozname sa maska dočasne zobrazí prekrytá modrou farbou. Masku možno zobraziť aj trvalo, a to pomocou tlačidla Maska v hornej časti panelu.

Po výbere masky je možné nastaviť intenzitu úprav od nuly do sto percent pomocou posuvníka.

Ikona. Spracovanie

Medzi nástrojmi sa okrem toho nachádza funkcia Ikona. Spracovanie.

Zoner Photo Studio X obsahuje nový proces spracovania obrázkov, na zachovanie kompatibility ale umožňuje spracovávať obrázky procesom zo starších verzií. Systém pri načítaní obrázka deteguje, ktorou verziou sa obrázok spracoval, a príslušný proces sa nastaví automaticky. Tým sa zabezpečí rovnaké spracovanie obrázka ako v pôvodnej verzii. Verziu procesu je možné dodatočne ľubovoľne meniť.