Panel Informácie

Tento panel je určený na zobrazenie informácií (metadát) z obrázka vybratého (označeného) v okne Prieskumník. V hornej časti panela je zobrazený histogram vybratého obrázka a základné informácie a ňom. Nasleduje lišta s často používanými nástrojmi. V dolnej časti panela sa zobrazuje informácia o počte položiek v aktuálnom priečinku Prieskumníka.

Informácie sú zoradené do skupín podľa typu. Na konfiguráciu zobrazenia informácií použite tlačidlo so symbolom ozubeného kolesa v pravom dolnom rohu panela. V dialógu Nastavenie zobrazenia informácií je možné uložiť alebo obnoviť konfiguráciu zobrazenia informácií.

V súboroch, do ktorých je možné zapisovať, sa dajú meniť niektoré informácie priamo v tomto dialógovom okne – takto upravené informácie je možné uložiť:

  • kliknutím na tlačidlo Uložiť v dolnej časti panela
  • stlačením klávesu [Ctrl+Enter] v editačnom poli v paneli. Informácia sa uloží a prejde sa na ďalší obrázok. Takto je možné rýchlo popisovať sériu obrázkov.
  • pri výbere iného súboru v Prieskumníkovi

Ak je v Prieskumníkovi vybratých viac súborov, je možné hromadne týmto súborom zmeniť Hodnotenie, Značku, Názov, Popis a Kľúčové slová na rovnakú hodnotu. Výnimku tvoria kľúčové slová – ak je vybratých viac obrázkov s rôznymi kľúčovými slovami, je pred kľúčovým slovom, ktoré neobsahujú všetky súbory, symbol hviezdičky. Pri zmazaní hviezdičky sa zvolené kľúčové slovo uloží do všetkých súborov.

V prípade viacerých vybratých súborov sa v paneli zobrazí sekcia Hromadné operácie, kde sú prístupné niektoré funkcie na prácu s viacerými obrázkami, ako napríklad Hromadné premenovanie, Hromadné priradenie informácií, Panoráma3D obrázky, HDR prelínaním expozícií, HDR mapovaním tonality a Práca s viacstránkovými dokumentmi.

Ak vybratý obrázok obsahuje Súradnice GPS, ZPS automaticky zistí textový popis lokácie: Miesto, Mesto, Štát/Kraj, Kód krajiny. Pomocou týchto údajov je potom obrázky možné triediť v Katalógu v Navigátore v sekcii Lokácia. Táto funkcia vyžaduje pripojenie na internet. Tieto informácie sa nezapisujú priamo do súborov, ale sú uložené v Katalógu. Do súborov sa textový popis lokácie zapíše až pri ručnej editácii niektorej z položiek. Hromadne je možné popis lokácie zapísať pomocou funkcie Zapísať lokáciu do súborov.