Zdokonaliť expozíciu

Táto funkcia je určená najmä na úpravu jasu a kontrastu fotografií.

Funkciu vyvoláte z ponuky Upraviť | Zdokonaliť | Zdokonaliť expozíciu… [Ctrl+3] okna Prieskumník alebo voľbou Zdokonaliť | Zdokonaliť expozíciu z ponuky z Editora.

  • Expozícia – umožňuje dodatočnú korekciu expozície v rozsahu až +/-3eV.
  • Kontrast – umožňuje kontrolu celkového kontrastu obrázka
  • Svetlá – stmaví svetlé oblasti v obrázku
  • Tiene – zosvetlia tmavé oblasti v obrázku
  • Biely bod – nastaví úroveň jasu, ktorá zodpovedá bielej farbe v obrázku
  • Čierny bod – nastaví úroveň jasu, ktorá zodpovedá čiernej farbe v obrázku
  • Textúrazvýrazňuje lokálne hrany bez výraznejšieho vplyvu na celkový kontrast fotografie
  • Zreteľnosť – mení lokálny kontrast na hranách
  • Odstránenie oparu – rozjasní zahmlené snímky, prípadne naopak hmlu do obrázka pridá