Vyrovnanie linií [K]

Slúži najmä ku korekcii zbiehajúcich sa línií v obraze. Korekciu je možné vykonať automaticky, alebo manuálne.

Na výber sú 4 režimy automatického porovnania línií:

  • Inteligentné – algoritmus automaticky identifikuje línie v obraze a navrhnem orez, kde zohľadní mieru celkového orezu.
  • Plné – algoritmus automaticky identifikuje hlavné línie a navrhne orez, bez ohľadu na mieru orezu.
  • Horizontálne – identifikuje hlavné horizontálne línie a navrhne orez.
  • Vertikálne – identifikuje hlavné vertikálne línie a navrhne orez.

Manuálna korekcia

Korekciu možno vykonať buď nastavením posuvníkov v paneli, alebo priamo v obrázku, natiahnutím riadiacich liniek na línie v obraze, ktoré chcete porovnať. Možno zadať maximálne dve vodorovné a dve zvislé linky, V priebehu zadávania liniek program automaticky vykonáva potrebné porovnanie, pozíciu liniek možno ale kedykoľvek dodatočne meniť. Linky možno odstrániť pomocou pravého tlačidla myši, alebo klávesou [Delete].

Pretože úplné narovnanie línií niekedy vyzerá neprirodzene, môžete posuvníkom Intenzita zmierniť vykonanú korekciu.