Nastavenie programu

Dialóg pre nastavenie možností programu vyvoláte voľbou Nastavenia | Možnosti [Ctrl+M] v hlavnej ponuke programu.
Na ľavej strane je zoznam sekcií, v pravej časti sa zobrazujú voľby podľa vybranej sekcie. Tlačidlo Východiskové vľavo dole nastavuje východiskové hodnoty pre aktuálnu sekciu.

Prehľad sekcií dialógu Možnosti
Vzhľad
Všeobecné
Zobrazenie
Katalóg
Miniatúry
Editor
Prehliadač
Integrácia
Správa farieb
Informácie
Značky
Formát RAW
Užívateľské aplikácie
Certifikáty pre podpis
Ostatné
Filtre
Zásuvné moduly
Nastavenie GPS
Pokročilé