Nastavenie programu

Dialóg pre nastavenie možností programu vyvoláte voľbou Nastavenia | Možnosti [Ctrl+M] v hlavnej ponuke programu.
Na ľavej strane je zoznam sekcií, v pravej časti sa zobrazujú voľby podľa vybranej sekcie. Tlačidlo Východiskové vľavo dole nastavuje východiskové hodnoty pre aktuálnu sekciu.

Prehľad sekcií dialógu Možnosti

Vzhľad

Všeobecné

Zobrazenie

Katalóg

Miniatúry

Popisy miniatúr

Editor

Prehliadač

Porovnanie obrázkov

Integrácia

Správa farieb

Informácie

Značky

Formát RAW

Užívateľské aplikácie

Certifikáty pre podpis

Ostatné

Filtre

Zásuvné moduly

Nastavenie GPS

Druhý monitor

Pokročilé