Značky

Pomocou farebných značiek si môžete roztriediť fotografie podľa vlastného systému. Značky sa vkladajú do polí EXIF a XMP ako text, ktorý popisuje farbu.