Formáty súborov

Ukladanie je možné do týchto formátov:

  • GIF* — bezstratová kompresia LZW, maximálne 256 farieb (uložených v palete), vhodný na ukladanie grafiky pre internet
  • JPEG — len formát True Color a v odtieňoch šedej, stratová kompresia, skvelý na fotografie
  • PNG* — moderný univerzálny formát, nestratová kompresia ZIP lepšia ako LZW, paletový aj nepaletový, vhodný pre ďalšie spracovanie obrázkov, nepodporuje EXIF
  • TIFF* — klasický DTP formát, najvariabilnejší z bitmapových formátov, podporuje LZW, ZIP, JPEG, RLE a bez kompresie, paletové aj nepaletové uloženie farieb a farby CMYK
  • TGA — tradičný formát
  • BMP — štandardný formát Microsoft Windows, najrozšírenejší je variant bez kompresie, formát podporuje absolútna väčšina softvérov
  • PCX — kompresia RLE, vhodný len pre jednoduchú čiarovú grafiku
  • JXR*, HDP — najnovšie formáty vychádzajúce z JPEG formátu a rozširujúce jeho možnosti, umožňuje uloženie obrázkov v šestnásťbitovej farebnej hĺbke
  • AVIF* – moderný formát, ktorý vychádza z open source formátu kódovanie videa AV1. Využíva stratovú aj bezstratovú kompresiu a všeobecne dosahuje lepšieho kompresného pomeru ako napr. JPEG, PNG alebo formát WebP.

*tieto formáty podporujú ukladanie vrátane priehľadnosti.

JPEG

Prekladanie – súbor sa uloží tak, aby ho bolo možné zobraziť aspoň čiastočne už pri jeho nahrávaní. Táto voľba má zmysel len pri publikovaní na internet.

JPEG kompresia – špeciálna stratová kompresia vyvinutá pre úsporné ukladanie fotografií. Miera kompresie určuje aj stupeň poškodenia obrázka. Pre kvalitné fotografie voľte hodnoty nad 90, pre náhľady je možné zvoliť menej, napr. 75. Kvalita kompresie sa odvodzuje od charakteru obrázka, preto je dôležité kontrolovať kvalitu výstupu v cieľovom náhľade. Pre ďalšie informácie si pozrite Stratová kompresia JPEG a bezstratové operácie.

TIFF

Formát podporujúci najširšiu škálu farebných hĺbok, farebných modelov a kompresií.

RAW

Skratka, pod ktorú sa zahŕňajú formáty používané v digitálnych fotoaparátoch na uloženie nespracovaných dát. V skutočnosti sa jedná o skupinu rôznych formátov, často úplne odlišných. RAW formát z fotoaparátu obsahuje viac informácií ako JPEG čím ponúka v počítači väčšiu voľnosť pri spracovaní. Nevýhodou je nutnosť časovo náročnejšieho spracovania a možnosť rôznej interpretácie uložených dát.

ZPS

Formát podporuje zachovanie vrstiev a masiek v Editore. Môžete sa tak kedykoľvek k úpravám vykonaným v Editore vrátiť.