Text do obrázka

Funkcia vloženie textu do obrázka sa používa najčastejšie na vloženie copyrightu do fotografie alebo vloženého popisu do okraja obrázka.

Túto funkciu vyvoláte v Prieskumníkovi aj v Editore voľbou v menu Upraviť | Text do obrázka [Ctrl+T].

V dialógu zadajte vkladaný text, parametre textu (jeho veľkosť môže byť buď absolútna v pixeloch, alebo relatívna k veľkosti obrázku), umiestnenie, posunutie od okrajov a priehľadnosť. Ako text môže byť tiež použitý formátovací reťazec, ktorý umožní zapisovať texty uložené priamo v obrázkoch a tak napríklad vložiť do fotografií dátum a čas fotografovania. Tvorbe a úpravám formátovacieho reťazca je venovaná špeciálna kapitola Formátovací reťazec.

Vloženie textu do obrázka je nezvratné – text nemožno dodatočne zmeniť ani odstrániť.