Zmeniť rozmery

Funkcia zmení fyzickú veľkosť obrazových dát (počet pixelov), prípadne nastaví tlačovú veľkosť pri zadanom rozlíšení.

Zmena veľkosti sa vykonáva v Upraviť | Zmeniť rozmery [Ctrl+E].

Zmeniť rozmery vrstvy [Ctrl+SHIFT+Alt+E] – v module Editor je možné upravovať jednotlivé vrstvy

Novú Šírku a Výšku je možné zadať v obrazových bodoch (pixeloch), v percentách, v centimetroch, v milimetroch, prípadne v palcoch. Pri zadávaní v centimetroch, milimetroch alebo v palcoch je možné zmeniť aj hodnotu DPI, pretože skutočné rozmery v pixeloch sú závislé na tejto hodnote. Hodnota DPI určuje koľko obrazových bodov sa použije na jednotku dĺžky jeden palec. Nastavenie DPI záleží na účele operácie, pre obrazovku stačí 96 DPI, pre tlač sa odporúča aspoň 150 DPI a viac. Táto hranica sa nedá určiť bez znalosti prostredia – záleží na kvalite tlačiarne, vloženého papiera atď.

Ak bude zvolené Zachovať proporcie, druhý rozmer sa automaticky dopočíta, v opačnom prípade sa nastavujú oba rozmery nezávisle. Doostrenie súvisí so stratou informácie, ktorá sprevádza zmenšovanie obrázkov. Ak dochádza k výraznému zmenšeniu, môže sa stratiť kresba v detailoch a mierne doostrenie môže tento jav čiastočne eliminovať. Tu záleží na tom, aká Metóda je použitá.

Ak je vybraných viac obrázkov, dá sa operácia obmedziť len na zmenšovanie alebo zväčšovanie voľbou Režim.

Uložiť len obrazové dáta zaručí, že sa do výsledných obrázkov nebude ukladať EXIF a iné informácie.

Ďalšie informácie

Metódy prerastrovania

Jak zmenšit fotky