Odstránenie údajov GPS

Táto funkcia odstráni zo súboru všetky informácie o súradniciach GPS a nadmorskej výške.

Funkciu je možné vyvolať v ponuke Informácie | GPS | Odstrániť údaje GPS… v module Správca.