Variácie

Funkcia Variácie slúži pre názornú zmenu farebného a jasového podania fotografie pomocou niekoľkých možných náhľadov úprav obrázka.

Funkciu vyvoláte z ponuky Efekty | Variácie v Editore.

V okne je úplne vľavo zobrazený originálný obrázok, vedľa neho je stĺpec pre zosvetlenie a stmavenie a v pravej časti je šesť variantov možných farebných odchýlok. Uprostred blokov pre zmenu jasu a farebného tónu je vždy aktuálny obrázok pre jednoduché porovnanie výsledku. Úprava aktuálneho obrázka sa realizuje priamo kliknutím na niektorý z ponúkaných náhľadov. K originálnemu súboru je možné sa kedykoľvek vrátiť kliknutím na originálny obrázok.
U pravého horného okraja filtra je možné zmeniť Silu efektu v piatich stupňoch od Malej po Veľkú.

Funkcia je vhodná pre individuálne úpravy fotografií.