Krivky

Krivky slúžia (podobne ako Úrovne) pre korekciu tonálného rozsahu a vyváženie farieb.
Poslúži na dosiahnutie perfektných výsledkov pri úprave expozície a tonality snímok predovšetkým pre úpravu fotografií fotografovaných v extrémnych podmienkach.

Funkciu vyvoláte pomocou voľby Upraviť | Vylepšiť | Krivky [Shift+C] v ponuke okna Prieskumník, alebo voľbou Vylepšiť | Krivky z ponuky z Editora.

Práca s krivkami je náročnejšie ako s úrovňami, umožňuje však veľmi precízne nastavenie jednotlivých farebných kanálov v obraze. Zatiaľ čo u filtra Úrovne ovplyvňujete len rozsah vstupnej a výstupnej úrovne a gamma korekciu, pri filtri Krivky môže ovplyvniť tvar prevodnej funkcie (ktorá je pre názornosť vyjadrená krivkou) takmer ľubovoľne. Na vodorovnej osi sú zobrazené vstupné hodnoty, na zvislej osi výstupné hodnoty.

V ponuke Kanál vybrať, ktorá z farebných zložiek bude upravovaná. RGB označuje jasovú zložku. Pre každú zložku je možné nastaviť všetky parametre osobitne. Pre lepšiu informovanosť o jednotlivých RGB kanáloch je vhodné zvoliť Zobrazovať farebné zložky. Voľba Lineárne určuje, či sa má vytvorenými bodmi krivky preložiť interpolačná krivka, alebo sa majú pospájať lomenou čiarou.

Tlačidlo Vybrať bod z obrázka umožňuje po kliku v náhľade zobraziť na krivke pozíciu práve vybratého bodu. Súčasné stlačenie klávesu [Shift] tento bod do krivky vloží.

Krivku je možné ľahko upravovať pomocou myši. Kliknutím na krivku kdekoľvek medzi koncovými červenými bodmi je možné pridať ďalší bod krivky. Kliknutím na krivku v niektorom jej bode je možné tento presunúť na inú pozíciu a to ako ťahaním myšou, kurzorovými klávesmi, alebo priamou úpravou jeho hodnôt VstupVýstup. Stlačením druhého tlačidla myši na niektorom bode je možné zmazať tento bod. Ďalšou možnosťou je výber bodu prvým tlačidlom myši a stlačením klávesu [Del]. Body je možné mazať tak dlho, kým nie je krivka tvorená len koncovými červenými bodmi. Tlačidlo Zmazať aktuálnu krivku obnoví pre vybraný Kanál pôvodnú „krivku“. Tá je tvorená jednoduchou úsečkou z ľavého dolného rohu do pravého horného. Ak je krivka vymazaná pre všetky farebné kanály, potom nedochádza k žiadnej zmene obrazu. Tlačidlá Automatický kontrastAutomatické úrovne zmažú aktuálnu krivku a nastavia v jednotlivých zložkách R, G a B na zodpovedajúcu krivku. Citlivosť automatického nastavenia sa riadi pomocou Orezanie SvetielTieňov.

Tipy použitia

  • Horizontálnym posunom krajných bodov krivky sa upravuje vstupná hodnota čierneho a bieleho bodu, rovnako ako pri použití funkcie Úrovne.
  • Posunutím bodov v horizontálnom smere na pozície kde „začíná“ a „končí“ histogram pre kanál RGB, dôjde k podobnému efektu ako pri voľbe Automatický kontrast u flitra Úrovne – dôjde k „roztiahnutie“ jasu celej fotografie na maximálne hodnoty.
  • Posunutím bodov v horizontálnom smere na pozície kde „začíná“ a „končí“ histogram pre každý kanál R, G a B dôjde k podobnému efektu ako pri voľbe automatické úrovne – dôjde k „roztiahnutiu“ jednotlivých farebných zložiek celej fotografie na maximálne hodnoty. Ak je každý kanál upravený inou krivkou, dochádza k zmene farebného podania obrázka.
  • Ak chcete ovplyvniť tiene tvorte a pohybujte bodmi v ľavej časti, pre ovplyvnenie svetiel naopak v pravej časti.
  • Posunutím vytvoreného bodu na krivke smerom nadol alebo doprava sa časť tónov v obraze stmaví. Posunom bodu smerom nahor, alebo doľava sa časť tónov v obraze zosvetlí.
  • Vytvorená krivka by mala mať stúpajúci priebeh, ak bude v niektorom úseku klesať, bude táto časť tónov farebne ovplyvnená.
  • Maximálny kontrast fotografie získate vytvorením krivky v tvare písmena S – tým ľahko stmavíte časť stredných tónov a „roztiahnete“ zvyšok strednej a svetlé tóny.

Použitie efektu Krivky v praxi vyžaduje skúsenosti a je prakticky nemožné nájsť univerzálne vhodné nastavenie, pretože každá fotografia má inú tonálnu charakteristiku a vyžaduje osobitné úpravy. Pre rýchlejšie zoznámenie s možnosťami tohto efektu je dôležité vždy sledovať výsledný obrázok v náhľade a tiež naznačené zmeny v histograme.

Ďalšie informácie

Nebojte se RGB křivek. 4 praktické ukázky, jak s nimi pracovat

Jak používat křivky při úpravě fotografií

Barevné tónování fotografií pomocí křivek má neomezené možnosti úprav