Vzhľad

Voľba Vizuálna téma prostredia umožňuje zmeniť vzhľad aplikácie – k dispozícii je niekoľko rôznych tém. Ďalej je možné nastaviť Farbu pozadia obrázkov a Štýl miniatúr.

Tu môžete vypnúť aj Farebné zvýraznenie tlačidiel na prepínanie modulov.

Pod týmito voľbami je umiestnený Náhľad panela nástrojov.

Tlačidlo Nastaviť panely nástrojov vyvolá dialóg na vlastnú konfiguráciu obsahu panela nástrojov.

Automaticky zobrazovať zbalené panely – bočné panely (navigátor, pravý panel s nástrojmi a filmový pás) je možné skryť a odkryť. Táto voľba rozhoduje o tom, čise skrytý panel objaví, keď sa kurzor myši priblíži k príslušnému okraju okna programu.

Zobrazovať rozšírenú kontextovú nápovedu – povolením tejto možnosti sa v ZPS X zobrazuje nad vybranými nástrojmi rozšírená kontextová pomoc, ktorá popisuje fungovanie vybraného nástroja. Kontextová nápoveda sa zobrazí po 2 sekundách, keď sa kurzor myši nachádza nad nástrojom.

Na získanie viac miesta na obrazovke na úpravy fotografií možno použiť voľbu Schovať titulok aplikácie pri maximalizácii okna.

Možno tiež Prispôsobiť prostredie dotykového ovládania – niektoré prvky používateľského prostredia sa prispôsobia tak, aby sa program lepšie ovládal dotykom.

Pre jednoduchšie vyberanie viacerých súborov, predovšetkým na dotykových zariadeniach, slúži možnosť Výberové pole, ktorá sa nachádza v Možnosti | Miniatury.

Viac informácií

Zoner Photo Studio podle vás