Hodnotenie obrázka

Pomocou hodnotenia obrázka si ukladáte informáciu o kvalite fotografie. Táto informácia sa zapíše do metadát fotografie a umožňuje vám fotky ľahšie triediť a spravovať. V predvolenom stave programu je možnosť hodnotenia pomocou ikon Ikona. Ikona.Ikona.Ikona.Ikona.Ikona. k dispozícii na niekoľkých miestach:

  • v pravom paneli s informáciami v sekcii Popis v module Správca
  • v pravej dolnej časti miniatúr súborov v režime Prieskumník v moduloch Správca a Vyvolať,
  • v pravej dolnej časti miniatúr súborov vo Filmovom páse,
  • v pravej dolnej časti pod súborom v režime Náhľad v moduloch Správca, Vyvolať, Tlač a Video.

Umiestnenie ikon pre hodnotenie je možné upraviť v dialógu Nastavenie zobrazených informácií.

Okrem interakcie s príslušnými ikonami je možné hodnotenie prideľovať pomocou kláves 1-5 na alfanumerickej klávesnici. Pomocou klávesu 0 je možné udelený počet hviezdičiek odobrať. Hodnota Zamietnuté nemá v predvolenom stave pridelenú žiadnu skratku. Skratky je možné použiť vo Filmovom páse, v Správcovi, vo Vyvolať a v režime Prehliadač.

Súbory označené hodnotou Zamietnuté je možné naraz vymazať pomocou funkcie Zmazať zamietnuté, ktorú nájdete v hornom menu pod položkou Informácie | Hodnotenie. Funkcia sa aplikuje na súbory, ktoré sú umiestnené v aktuálnej zložke.

Podľa hodnotenia potom môžete fotky triediť a vyhľadávať pomocou funkcií:

  • Rýchle vyhľadávanie [Ctrl+F],
  • Filtrovať zobrazenie a Nájsť na záložke Poznámky,
  • Organizovať | Výber | Pokročilý výber,
  • dialóg Zobrazenie a radenie.