Orez a otočenie

Tento nástroj slúži na orez a otočenie celého dokumentu, vrátane všetkých vrstiev.

Orez obrazu vykonáte v okne Editor nástrojom na orez [C], ktorý sa nachádza v paneli nástrojov. Najprv natiahnutím obdĺžnika vytýčite časť obrázka, ktorá má zostať zachovaná.

Pred natiahnutím obdĺžnika budúceho orezu môžete jeho veľkosť či pomer strán obmedziť nastavením pevného pomeru alebo pevnej veľkosti strán. Na to slúži rozbaľovacia ponuka, v ktorej sú už preddefinované najčastejšie používané pomery strán a veľkosti. Ak chcete definovať vlastné prednastavené pomery orezu, kliknite na ikonu so symbolom ozubeného kolesa.

Voľbou Voľný pomer vykonávate voľný výrez bez obmedzenia. Aktuálny pomer zodpovedá pomeru orezávaného obrázka. Voľba Pevný pomer vám umožní nastaviť pomer strán, ktorý bude dodržiavaný pri ťahaní za ľubovoľnú hranu vytyčovacieho obdĺžnika. Voľba Pevná veľkosť umožní zadať presnú veľkosť orezového obdĺžnika v obrazových bodoch.

Tlačidlom Vymeniť hodnoty (medzi zobrazenými hodnotami pomerov strán či veľkostí) v alternatívnom paneli nástroja alebo stlačením klávesy [X] je možné jednoducho vymeniť hodnoty pomeru strán a zmeniť tak orientáciu výrezu (na šírku alebo na výšku).

Ak použijete kláves [Ctrl+A], vykonáte vytýčenie maximálnej plochy s ohľadom na orientáciu obrázku – ak nesúhlasí orientácia strán zvoleného pevného pomeru alebo veľkosti s orientáciou obrázka, potom budú tieto hodnoty automaticky vymenené.

Pomocou voľby Otočenie je možné číselne zadať presnú hodnotu otočenia obrázka. Otáčať orezový rám je možné aj pri presune kurzora myši mimo orezového rámu. Vedľa posuvníka je tlačidlo na zadanie horizontu [H] v obrázku – po natiahnutí linky v obraze sa obrázok natočí tak, aby zadaná línia bola horizontálna (resp. zvislá).

V ponuke Orezové značky je zoznam značiek, ktoré je možné v náhľade zobraziť.

Voľbou Odstrániť orezané pixely dôjde k odstráneniu obrazových údajov mimo orezového rámu pri všetkých rastrových vrstvách. V opačnom prípade sa iba nastaví plátno dokumentu.

Každá operácia s orezovým rámcom sa ukladá samostatne do histórie operácií. Pomocou funkcie Späť [Ctrl+Z] sa dá vrátiť o krok späť, alebo pomocou Opakovať [Ctrl+Y] sa dá posunúť o krok dopredu.

Klávesové skratky

Kurzorové šípky Posun orezového rámca
Ctrl+kurzorové šípky Rýchly posun orezového rámca
Shift+kurzorové šípky Zmena veľkosti orezového rámca
Ctrl+A Výber najväčšej plochy orezu vzhľadom na orientáciu obrázku a zvolený pomer orezu
X Prehodenie pomere orezu
H Zrovnanie horizontu
Esc Zrušenie orezového rámca
Enter Potvrdenie orezu

Více informací

Naučte se vytvořit (nejen) kruhový ořez fotky. Pomůžou vám vrstvy

Ořezávání fotek: jednoduchý trik, jak vylepšíte kompozici a usnadníte si tisk fotek

Ořezem k lepší kompozici: 4 způsoby, jak vylepšit fotku oříznutím