Zmena bitovej hĺbky

Táto funkcia slúži na prevod súborov zo 48-bitovej (3 × 16 bitov) do 24-bitovej (3 × 8 bitov) farebnej hĺbky a naopak. Obrázky je možné tiež previesť do odtieňov šedi v 8-bitovej a 16-bitovej hĺbke.

Rozdiel medzi spôsobmi uloženia farebnej informácie je v tom, že 24bitové vyjadrenie je schopné opísať 224 = 16 777 216 rôznych farieb a u 48-bitového je to 248 = 281 474 976 710 656 farieb. Tento rozdiel síce nie je ľudským okom pozorovateľný (ľudské oko je schopné rozlíšiť „len“ okolo 10 miliónov farieb), ale prejaví sa pri ďalšom spracovaní obrázka, pretože je k dispozícii oveľa viac detailov.

Napríklad pri razantnom prejasnení silne podexponovanej fotografie sa môže stať, že sa budú skôr „takmer čierne“ oblasti zlievať do jednofarebných máp. To je spôsobené tým, že sa v pôvodnom obrázku využila iba úzka časť histogramu. Ak však bude zdroj uložený v 48-bitovej hĺbke, potom je oveľa väčšia šanca, že bude aj obmedzená časť histogramu dostatočne široká na to, aby mohli mať pixely v tejto oblasti rôzne hodnoty a po prejasnení sa zobrazí jemnejší farebný prechod. Ďalšia výhoda práce v 48-bitovej hĺbke spočíva v tom, že sa aj pri veľkých zmenách obrázka v takej miere nestrácajú detaily.

Nevýhoda 48-bitovej farebnej hĺbky je vo väčšom objeme dát pri ukladaní, v obmedzení voľby formátu (48-bitové farby je možné pomocou programu Zoner Photo Studio uložiť len do formátu TIFF, PNG a HDP, napríklad formát JPEG ukladanie v 48 bitoch nepodporuje), ďalší problém môže byť v prenosnosti do iných aplikácií, ktoré 48-bitovú hĺbku nepodporujú.