Miešanie kanálov

Efekt zmeny farebného podania obrázka poskladaním farieb z pôvodných farebných zložiek v novom vzájomnom pomere.

Práca s RGB kanálmi sa hodí najmä na opravu poškodených súborov zo zle poskládanými kanálmi, pokročilé úpravy, vyváženie farieb, alebo pre rekonštrukciu farieb v infračervenej fotografii. Pre infračervenú fotografiu sa kvôli extrémne zvýšenej expozícii červeného kanála odporúča prevod do čiernobielej podoby alebo prehodenie červeného a modrého kanála pre prirodzenejšie podanie.

Efekt spustíte voľbou z ponuky Upraviť | Efekty | Miešanie kanálov v okne Priezkumík a voľbou Efekty | Miešanie kanálov v okne Editor.

Prvé tri voľby vo výbere Kanál určujú, prečo platia nižšie nastavené hodnoty jednotlivých kanálov, posledná voľba Offset určuje plošné zosilnenie/zoslabenie vybraného kanála. Nastavenia kanála na Odtiene šedej prepne celý dialóg do režimu prevodu tónov šedej. Na rozdiel od funkcie Odtiene šedej umožňuje odčítanie jednotlivých farebných zložiek.