Zarovnať obrázky

Ak vyfotíte niekoľko snímok z rovnakého miesta bez použitia statívu, môžete ich pomocou tejto funkcie zarovnať. Po výbere obrázkov v okne Prieskumník spusťte Vytvoriť (Modul Správca)| Skladanie multiexpozícií | Zarovnať obrázky…, v prvom kroku môžete ešte upraviť výber obrázkov. V ďalšom kroku sa program pokúsi nájsť spoločné body v obrázkoch a jednotlivé snímky vyrovnať pomocou nich. Jednotlivé snímky sa vždy zarovnávajú k prvému obrázku, v ľavej časti dialógu je zoznam všetkých obrázkov, okrem prvého obrázka je možné vyberať jednotlivé obrázky myšou a v pravej časti kontrolovať zarovnanie voči prvému obrázku. Pod náhľadom sú tlačidlá, pomocou ktorých môžete zobraziť prvý obrázok, zarovnaný obrázok, prípadne oba obrázky prelínajúce sa cez seba.

Ak sa pre niektorý obrázok nepodarilo nájsť žiadne spoločné body alebo ak nie je správne zarovnaný, môžete spustiť editáciu bodov pomocou tlačidla Editovať spoločné body. V pravej časti sa vedľa seba zobrazia oba zarovnávané obrázky a ich spoločné body. Kliknutím na požadované miesto v ľavom alebo pravom obrázku pridáte nový bod, program sa automaticky pokúsi nájsť pozíciu párového bodu v druhom obrázku, túto pozíciu môžete zmeniť ťahaním bodu myšou. Vybraný bod sa dá odstrániť klávesom [Delete] alebo tlačidlom Zmazať vybraný bod, tlačidlom Zmazať všetky body sa dajú odstrániť všetky zadané body naraz. Kedykoľvek v priebehu editácie bodov je možné pomocou tlačidiel v pravej časti zobraziť prelínajúce sa obrázky a tým skontrolovať zarovnanie. Tlačidlom Uložiť zadané body dokončíte editáciu a zarovnáte podľa nanovo zadaných bodov, tlačidlom Ukončiť editáciu bez uloženia bodov sa vrátite do stavu pred editáciou.

Pomocou voľby Orezať dôjde k orezaniu okrajových častí, kde sa jednotlivé snímky dokonale prekrývajú.

V poslednom kroku je možné zvoliť parametre pre uloženie obrázka, pridať vhodnú príponu k názvu jednotlivých súborov, zvoliť priečinok, do ktorého budú obrázky uložené a takisto aj zvoliť formát súborov.