Integrácia

Nastavenie tejto sekcie ovplyvňuje zapojenie programu Zoner Photo Studio do používateľského prostredia Microsoft Windows. Nastavenie sa líši podľa verzie systému:

  • Windows 7 – k dispozícii sú voľby Nastaviť ako východiskový program pre všetky podporované typy súborov pre pridruženie všetkých podporovaných typov súborov k programu Zoner Photo Studio a tlačidlo Používateľské nastavenie…, pomocou ktorého sa zobrazí systémové okno voliteľných nastavení pridružení k programu Zoner Photo Studio.
  • Windows 8, Windows 10 – k dispozícii je len voľba Používateľské nastavenie.

Ďalej sa dá zvoliť, ktorý modul programu Zoner Photo Studio sa spustí pri otváraní zaregistrovaného typu – Prehliadač alebo Editor.

Voľba Integrovať Zoner Photo Studio do Windows ovláda zobrazenie položiek pre rýchle spúšťanie programu Zoner Photo Studio v miestnej ponuke, ktorá sa zobrazí po stlačení pravého tlačidla myši na podporovanom súbore v prostredí Windows. Zmena tohto nastavenia si vyžaduje administrátorské práva.

Kontrolovať aktualizácie po štarte systému – Zoner Photo Studio umožňuje kontrolu aktualizácií programu, aj keď nie je spustený. Pri zistení novej aktualizácie sa objaví správa v oznamovacej oblasti systému.