Integrácia

Nastavenie tejto sekcie ovplyvňuje zapojenie programu Zoner Photo Studio do používateľského prostredia Microsoft Windows. Nastavenie sa líši podľa verzie systému:

  • Windows 7 – k dispozícii sú voľby Nastaviť ako východiskový program pre všetky podporované typy súborov pre pridruženie všetkých podporovaných typov súborov k programu Zoner Photo Studio a tlačidlo Používateľské nastavenie…, pomocou ktorého sa zobrazí systémové okno voliteľných nastavení pridružení k programu Zoner Photo Studio.
  • Windows 8, Windows 10, Windows 11 – k dispozícii je len voľba Používateľské nastavenie.

Ďalej sa dá zvoliť, ktorý modul programu Zoner Photo Studio sa spustí pri otváraní zaregistrovaného typu.

Voľba Integrovať Zoner Photo Studio do Windows ovláda zobrazenie položiek pre rýchle spúšťanie programu Zoner Photo Studio v miestnej ponuke, ktorá sa zobrazí po stlačení pravého tlačidla myši na podporovanom súbore v prostredí Windows. Zmena tohto nastavenia si vyžaduje administrátorské práva.