Horná priepustnosť

Horná priepusť simuluje frekvenčný filter známy z elektrotechniky. Jeho cieľom je eliminácia nízkych frekvencií a ponechanie vysokých. Výsledkom je obraz, ktorý zachováva v obrázku miesta s väčším kontrastom a zvyšok nahradí päťdesiatpercentnou sivou farbou. To je možné vyžiť hneď k niekoľkým účelom podľa nastavenia režimu prelínania.

Polomer určuje rozsah aplikácie filtra na okolité pixely. So zvyšujúcou sa hodnotou viac vystupujú obrysy obrazu. Správny polomer závisí od rozlíšenia obrazu.

Aktiváciou Režimu prelínania na hodnotu Prekryť dochádza k zvýšeniu lokálneho kontrastu obrazu v závislosti od nastavenia polomeru.

Režim Mäkké svetlo zvýrazňuje detaily v obraze.

S režimom prelínania Normálny sa zobrazí výsledok hornej priepuste, kde časti s nižším kontrastom sú nahradené päťdesiatpercentnou sivou farbou.

Posledným parametrom môžete nastaviť režim na Zachovanie hrán a určiť jeho Intenzitu zachovania hrán. V tomto režime dochádza k menej kontrastným priechodom na hranách a obmedzeniu kontúr okolo týchto prechodov.

Více informací

Ovládněte kontrast a ostrost pomocí funkce Horní propust