Špecifické orezanie

Je vhodné najmä pre hromadné orezanie viacerých obrázkov podľa vopred definovaných kritérií.

V oknách Prieskumník a Editor sa vyvoláva v ponuke Upraviť | Špecifické orezanie… [Ctrl+Shift+W]

Pomocou polí Šírka a Výška zadáte veľkosť výrezu v obrazových bodoch a zvolíte zarovnanie orezania k niektorému z okrajov alebo k stredu. Voľba Zachovať pomer strán udržiava výrez obrázka v rovnakom pomere strán ako v origináli.

Rozbaľovacia ponuka Pomer strán slúži na nastavenie orezania podľa pevnej veľkosti v pixeloch alebo podľa zvoleného pomeru strán. Tlačidlom Prehodiť hodnoty (medzi zobrazenými hodnotami pomerov strán či veľkostí) sa dajú jednoducho prehodiť hodnoty pomeru strán a tým zmeniť orientácia výrezu (na šírku alebo na výšku).