Mierka a Posun

Tento nástroj slúži na posun a transformácie aktívnej vrstvy. Okraje aktívnej vrstvy a jej úchopové body sú zvýraznené. Vnútri vrstvy je možné vždy vrstvu presúvať, mimo vrstvy s ňou otáčať. Na hranách vrstvy a úchopových bodoch sa operácie líšia v závislosti od zvoleného režimu v paneli s parametrami. K dispozícii sú nasledujúce možnosti:

  • Zmena veľkosti
  • Perspektíva
  • Deformácia

V paneli s parametrami je ďalej zobrazená Pozícia a Rozmer vrstvy, možnosti na zarovnanie vrstvy v rámci plátna dokumentu a Otočenie.