Spolupráca s Google Earth

Ak máte nainštalovaný program Google Earth, tak ho môžete využiť pre priraďovanie GPS súradníc k fotografiám a pre zobrazovanie vašich snímok v tejto mapovej aplikácii.

Pomocou voľby Informácie | GPS | Zobraziť v Google Earth… z ponuky okna Prieskumník zobrazíte priečinok, alebo vybrané obrázky s priradenými GPS súradnicami v Google Earth. Obrázky sa v Google Earth zobrazia ako malé náhľady nad oblasťou, v ktorej sa nachádzajú. Po kliknutí na náhľad sa zobrazí väčší obrázok s názvom a popisom, ak sú tieto informácie v obrázku uložené.

Voľbou Informácie | GPS | Zobraziť v Google Earth s nastavením… z ponuky okna Prieskumník vytvoríte KML alebo KMZ súbor, ktorý možno okamžite prezrieť v Google Earth. Do KML súboru sa zapisujú GPS súradnice, názov a popis obrázku. Súbor KMZ obsahuje navyše aj náhľady obrázkov.

Vytvoriť KML/KMZ a zobraziť v Google Earth vytvorený súbor ihneď otvorte v Google Earth, voľba Vytvoriť KML/KMZ a uložiť na disk vám umožní súbor pomenovať a uložiť.

Voľbou Vytvoriť archív KMZ náhľadov obrázkov pridáte do súboru náhľadov a väčšie obrázky pre prezeranie. Ak túto voľbu nezaškrtnete, uvidíte v Google Earth len označené miesta vytvorenia snímok bez náhľadov.

Do polí Názov Popis možno pomocou metadátových tokenov vložiť ľubovoľné informácie o obrázku, podľa vašej potreby. Štandardne sú tu zvolené polia Názov {T} a Popis {D}, ktoré si môžete ku snímke pridať pomocou Panel pre popis fotografií.

KML (Keyhole Markup Language) a KMZ (Komprimovaný Keyhole Markup Language) je štandard pre ukladanie GPS, popisov a obrázkov pre použitie v Google Earth, Google Maps a v ďalších geografických aplikáciách, alebo weboch.