Získať obrázky z PDF

Táto funkcia umožňuje získať rastrové obrázky uložené v súboroch PDF. Obrázky komprimované metódou JPEG sú ukladané v rovnakom formáte, ostatné obrázky vo formáte PNG.

Funkcia úplne ignoruje všetky informácie uložené v PDF, ktoré nie sú nevyhnutne potrebné. To znamená, že sa v PDF súbore vyhľadávajú iba dátové úložiská s obrázkami, čo umožňuje získať obrázky aj z porušeného súboru PDF (napríklad neúplne stiahnutého z internetu), ktorý je inak nepoužiteľný. Vďaka tomu sú obrázky vyextrahované presne tak, ako sú uložené v PDF a môžu byť napríklad otočené inak, než ako sú zobrazené pri prezeraní v PDF prehliadači. Pre obrázky s kompresiou JPEG a farbami uloženými vo farebnom priestore CMYK môže byť vhodné použiť voľbu Konvertovat CMYK JPEG súbory do RGB, pretože tieto obrázky sú vďaka norme PDF uložené vo formáte, ktorý je nekompatibilný s absolútnou väčšinou programov (farebná informácie je tam totiž uložená inverzne).

Vzhľadom k rozmanitosti formátu PDF má táto funkcia isté obmedzenia:

Funkcia podporuje obrázky:

  • s farebnou paletou, 2, 4, 6 a 8-bitov na pixel, farebné rozlíšenie RGB a CMYK
  • kompresiu súborov ASCII85, LZW, ZIP, JPEG a JPEG2000

Funkcia nepodporuje:

  • získavanie obrázkov zo súborov, ktoré sú chránené proti získaniu obsahu
  • obrázky, ktoré nemajú obidva rozmery väčšie ako 5 pixelov